Laevade loetelu (Laevaregister)

Navigation:  Süsteemi töö >

Laevade loetelu (Laevaregister)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevaregister Süsteemis moodustub Süsteemi loomisel Arendaja poolt üleslaaditud- ja Kasutajate poolt järgnevalt lisatavatest Laevadest ja nende andmetest. Iga uue Laeva andmed sisestatakse selleks Süsteemi poolt automaatselt genereeritavasse eraldi vormi. Laeva andmete salvestamiseks peavad olema täidetud vähemalt vormi kohustuslikud väljad: "Laeva nimi", "Kutsung", "Lipuriik2, "Registreerimise sadam" ja kindlasti peab üks numbritest - kas "IMO/ENI" või "MMSI" number.

 

Laevale väljastatav IMO/ENI number on unikaalne.

 

Laeva andmeid/parameetreid on vajadusel võimalik muuta LK sisestamise ajal. Veeteede Ametil on kohustus Agendi poolt sisestatud laeva andmete kinnitamiseks Süsteemis.

Salvestatud Laeva Süsteemist eemaldada ei ole enam võimalik!

 

 

NB! Enne uue Laeva lisamist Süsteemi veendu, et sarnast Laeva ei ole juba eelnevalt sisestatud (kasuta otsinguks Filtrit laevade loetelu päises).

 

laevaregister2

 

(mitte ühest sõnast), tuleb jälgida otsitava laeva nime sisestamise korrektsust filtrisse (õiged tähed; tühikud peavad olema paigas, jms) - vastasel juhul nime ei leita. Samuti on positiivsuse otsingutulemuse eelduseks on see, et otsitava Laeva nimi on sarnaselt korrektselt sisestatud Süsteemi Laevaregistrisse (lisaks ka Laeva andmed üle kontrollitud/kinnitatud VA poolt)

 

numbriväljadesse kas täisnumber või selle osa;

vali pakutavast valikust klikiga sobiv rida;

vastavasse märkeruutu "linnuke".

Aktiviseeri filter ja Süsteem kuvab kõik leitud vasted tabelina ritta. Filtreid võib kasutada nii ühe kaupa kui korraga.

 

vt. abiks alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus".

 

 

Lisaks:

 

- filtri parameetriga "Laev kasutuses" võimalik reastada laevad, millised reaalselt Süsteemis juba kasutuses (nendega loodud LK´d). Selliste Laevade andmed ja andmete muudatused peavad olema VA poolt kinnitatud võimalikult operatiivselt.