Laevapere varude deklaratsioon saabumisel

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine >

Laevapere varude deklaratsioon saabumisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevapere varude deklaratsiooni andmed saabumisel Süsteemi sisestab Laevaagendi firma kasutaja.

 

Laevapere varude deklaratsiooni andmete LK´e juurde sisestamise võimalused:

1. skaneeritud dokumendina Saabumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu;

2. või kasutada selleks XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalust (vastavad andmed võimalik sisestada loodud "Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon" XLS/XML/XLSX-faili kaudu, vt. tegevuste kirjeldust eelneva alamlõigu "Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon", p.2;

3.  või sisestada andmed käsitsi LK´e saki ekraanivormi "Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon saki all asetseva ekraanivormi kaudu,(samale ekraanivormile kopeeritud ka XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalus). Sama funktsiooni võimalik kasutada ka üles laaditud faili andmete järgnevaks korrigeerimiseks vajadusel - otse nimetatud ekraanivormi sees. vt. tegevuste kirjeldust eelneva alamlõigu "Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon", p.3 ;

 

 

 

1.Laeva varude deklaratsiooni andmete sisestamiseks skaneeritud dokumendina, Saabumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu:

1.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

1.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

1.3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel)".

 

 

1.4. Infobloki "Skaneeritud dokumentide versioonid" reale "Laevapere varude deklaratsioon", laadi üles sobiva formaadiga vastavasisuline dokument, klikiga nupul "Vali" (standartne funktsioon faili üleslaadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettale).

 

Näidis: skaneeritud Laevapere varude deklarastiooni dokumendi üleslaadimine saabumisel

 

LPVD7

 

 

NB! Üles laadimiseks kokkuleppel lubatud ainult järgmistes formaatides skaneeritud dokumendid: PDF või pildifail TIFF, JPEG, JPG, PNG, EPS (teiste dokumentide üleslaadimisel ilmub vastavasisuline Veateatis: veateatis2

 

 

NB! - excel4 - Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-faili mall Laeva varude andmete sisestamiseks, mida Kasutajad saavad alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt nõutud andmete sisestamiseks Süsteemi (vt. faili Näidist allpool).

 

 

NB! Realiseeritud on funktsionaal mitme faili korraga Üles laadimiseks (multi-upload). Pärast esimese faili üleslaadimist on Süsteem kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub alati uuesti). Niimoodi võimalik järjest üles laadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail). Kõik üles laaditud failid jäävad samasse alla ka eraldi näha.

 

LPVD8

 

P.S. Andmeid on võimalik Süsteemi üles laadida vajadusel mitu korda (eemaldamiseks kasuta nuppu delete dokumendi real) . Dokument edastub Süsteemi kaudu kontrollimiseks ainult selle digitaalsel allkirjastamisel ja saatmisel. Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Töölauad"). Dokumendi üles laadimine on võimalik kuni LK sulgemiseni (Administraatori poolt Süsteemselt seadistatav aeg).