Laevapere liikme- ja Reisija "Vaikimisi" andmete seaded

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Süsteemi seadistused >

Laevapere liikme- ja Reisija "Vaikimisi" andmete seaded

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik Administraatorile, puuduolevate Laevapere liikme- ja Reisija "Default" andmete sisestamiseks. Andmeid kasutatakse juhul, kui vastavas Süsteemi üleslaaditavas XLS/XLSX või XML failis andmed puudulikud (puuduolevad andmed võetakse/sisestuvad sellisel juhul antud vormidesse sisestatud vastavatest andmetest).

 

Alamlõigu "Süsteemi seadistused" saki all "Vaikimisi" on 2 eraldi infoblokki andmete sisestamiseks: "Reisija andmed" ja "Laevapere liikme andmed".

vt. tegevuste kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistused" > "Laevapere liikme- ja Reisija andmete "Default" seaded "

 

Näidis: ekraanivorm Administraatorile Laevapere liikme- ja Reisija "Vaikimisi" andmete sisestamiseks.

 

default

 

 

Lisaks:

 

- "Default" andmed sisestuvad puudu olevate üleslaaditud XLS või XML faili andmete asemele ainult juhul, kui need on Administraatori poolt vastavasse vormi eelnevalt sisestatud ja salvestatud.