Laevapere liikme- ja Reisija andmete "Default" seaded

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine >

Laevapere liikme- ja Reisija andmete "Default" seaded

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ainult Administraator saab sisestada Laevapere liikme- ja Reisija "Default" vormi andmed. Andmeid kasutatakse juhul, kui vastavas Süsteemi üleslaaditavas XLS või XML failis on andmed puudulikud (puuduolevad andmed võetakse/sisestuvad automaatselt sellisel juhul antud vormidesse sisestatud vastavatest andmetest).

 

1. Sisene alamlõiku "Süsteemi seadistused" alalõigu alt "Administraator" menüüs, edasi sakile "Vaikimisi" ja avanevad "Default" andmete vormid "Reisija andmed" ja "Laevapere liikme andmed".

 

Näidis: ekraanivorm Administraatorile Laevapere liikme- ja Reisija "Vaikimisi" andmete sisestamiseks

 

default

 

2. Sisesta vajalikud reisija andmed infobloki väljadele "Reisija andmed" (vt. tegevusi andmete sisestamiseks alalõigu alt "Süsteemi töö": > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Reisijate nimekiri saabumisel").

 

3. Sisesta vajalikudlaevapere liikme andmed infobloki väljadele "Laevapere liikme andmed" (vt. tegevusi andmete sisestamiseks alalõigu alt "Süsteemi töö": > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Munsterroll saabumisel").

 

 

 

 

Lisaks:

 

- "Default" andmed sisestuvad puudu olevate üleslaaditud XLS või XML faili andmete asemele ainult juhul, kui need on Administraatori poolt vastavasse vormi eelnevalt sisestatud ja salvestatud.

- search - sisend vastava rea Loetelusse.