Laevakülastused (LK)

Navigation:  Süsteemi töö >

Laevakülastused (LK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevakülastused alamlõigu alla koondatud kõik Laevakülastuse vormistamisega seotud tegevused ja funktsionaalsused:

 

LK´de nimekiri, koos erinevate filtreerimisvõimalustega vajaliku LK või LK´de grupi leidmiseks;

LK loomine;

LK kopeerimine Agendi (või Administraatori) poolt;

Laeva saabumise Teadete edastamine;

Laevaheitmete - ja lastijäätmete üleandmine sadamas;

PA, TA ja VTA komijonide tellimine;

Lootsiteenus;

Jäämurdja teenus;

Saabumise dokumentide vormistamine;

Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine;

VTA poolne konteineri kaupa kontroll;

Sadamakapteni teated;

Väljumise dokumentide vormistamine;

Sõidugraafikud.