Laevakülastus

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Lihtsustatud laevakülastused > Laevakülastus >

Laevakülastus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Laevakülastus", infoblokis "Laevakülastus" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

- vabastamise ja omaks määramise funktsioonid;

- andmete sisestamine;

- kommentaaride sisestamine;

- Laevaagendi ATD ja ATA sisestamine, vt. tegevuseid alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK) " > "Laeva väljumise aja kinnitamine ja väljumise teate saatmine (ATD)" ja "Laeva saabumise aja kinnitamine ja saabumise teate saatmine (ATA)"

- dokumentide vormistamine väljumisel/saabumisel;

- lihtdokumendi lisamine;

- kommentaaride lisamine;

- Veeteetasu arvestus;

- LLK kopeerimine;

 

vt. tegevusi alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)"

 

 

LLK juures kasutatav funktsionaalsuste lahendus on suuremalt osalt sarnane LK juures realiseeritud funktsionaalsustega

 

 

P.S. Vajadusel võimalik "määrata omaks" nn. VABA LLK või see sarnaselt ka "vabastada"

 

 

Näidis: VABA LLK ekraanivorm (agenteerija veel puudub)

 

llkfree

 

 

Näidis: LLK vabastamise võimalus (jälle VABA LLK)

 

LLKfree2