Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise Akt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva saabumise Teadete edastamine > Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmine sadamas >

Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise Akt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise Akti andmeid saavad muuta Agent ja samuti ka Sadama kasutaja või tema poolt piiratud õigustega alamrolliga volitatud jäätmete käitlusfirma esindaja. Akti skaneeritud versiooni üleslaadimise Süsteemi Sadama nimel saab teostada ainult Sadama kasutaja või tema poolt piiratud õigustega alamrolliga volitatud jäätmete käitlusfirma esindaja.

 

Lisaks on neile samas loodud eraldi võimalused jäätmetega mitteseotud lisadokumentide Üles laadimiseks Süsteemi vajadusel (PDF, TIFF, JPEG, PNG, JPEG, EPS - teiste dokumentide üleslaadimisel ilmub vastavasisuline Veateatis: veateatis2.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas, sakile "4.Jäätmed" (Saabumisel) ja avanenud vormis (vt. joonist allpool):

 

lahtri "Üleantavad heitmed, m3" alla sisestatud andmed, kopeeruvad andmete salvestamisel automaatselt lahtri "Reaalselt üle antud maht, m3"alla, vastavatele ridadel; NB! Andemed lahtrisse ilmuvad alles päraste seda kui Agent on saatnud ära Jäätmete teate edastamist SSN´i.

teosta vajadusel vajalikud muudatused andmetes, lahtri all "Reaalselt üleantud maht, m3", vastavatel ridadel (teised vormi väljad on Sadama kasutajale ainult vaatamise õigustega e. READ ONLY).

 

Jäätme el. vormi numbriväljadele lubatud sisestada ainult numbreid järgnevalt:

- lubatud kohti enne koma - kuni 3 (kui rohkem ilmub veateatis);

- lubatud kohti pärast koma - kuni 3 (kui rohkem, siis toimub ümardamine 3-nda kohani, kui aga vähem, siis lisab Süsteem 0-id ise lõppu juurde).

- Süsteem ei luba jäätmete andmete väljadele sisestada tähti (informeerib sisestajat punase raamiga andmevälja ümber lubamatust andmete sisestamise moodusest).

 

P.S. Ka Sadama kasutajal, lisaks Laevaagendi firma kasutajale, on võimalik vajadusel täita valikust klikiga väli "LKE" infoblokis "Jäätmete informatsioon" ( juhul kui lahtrisse "Jäätmete üleandmise staatus" eelnevalt valitud staatuseks kas "Osa" või "Kõik", siis automaatselt genereerunud valikust võimalik klikiga lahtrisse valida LKE (kai või muu antud LK käigus külastatav objekt), millisel planeeritud jäätmed üle anda.

 

Näidis: Jäätmete ekraanivorm (Sadama kasutaja õigustega)

 

waste32

 

 

Lisafunktsioonid ekraanivormi päises:

 

"Eemalda kõik" - klikkimisel eemaldab kõik kopeerunud andmed ekraanivormi andmeväljadelt

"Saada Excel`isse" - LK lastijäätmete ja laevaheitmete andmete eksport Excel`isse (XLS, milles salvestatakse ainult andmeid sisaldavad andmeread)

 

4. Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise Akti saatmiseks (paberkandjal (ainult)

 

sisesta kuupäev lahtrisse "Üleandmise kuupäev" (kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni samal real)

kliki nupule "Saada"

- Süsteem salvestab andmed sessioonis

- infoboksis "Jäätmete üleandmise akt" fikseerub reale "Kontaktisik" Akti sisestaja Organisatsioon nimi, sisestaja nimi ja reale Staatus:"Saadetud" ning saatmise aeg .

- andmed edastuvad (lisaks) üle x-Tee, vastavale Tellimusele registreerunud kasutajatele, koos failidega (PDF ja XML).

 

waste33

telefon - klikkides nupule võimalik näha saatja kontaktandmeid

 

kliki nupule "Vali" infoblokis "Jäätmete üleandmise akt", real "Dokument (Sadam)" (standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt).

 

NB! Realiseeritud on funktsionaal mitme faili korraga Üles laadimiseks (multi-upload).

Pärast esimese faili üleslaadimist on Süsteem kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub alati uuesti).

Niimoodi võimalik järjest üles laadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail). Kõik üleslaaditud failid jäävad samasse alla ka eraldi näha.

 

 

5. Lisadokumendi Üles laadimiseks jäätmete andmete juurde (standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt).

 

- ainult kliki nupule "Vali" infoblokis "Jäätmete üleandmise akt", real "Sadamaga mitteseotud dokument" (standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt). Süsteem on kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub uuesti). Niimoodi võimalik järjest üleslaadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail).

salvesta lihtsalt andmed klikiga nupule save. Faili eemaldamise vajadusel kliki nupule delete sama rea lõpus ja ilmub jällegi "Vali" nupp samalae reale.

 

waste34

Lisadokumendi salvestumisel Jäätmete andmete juurde edastub vastavale teatele registreerunud kasutajatele automaatselt vastavasisuline e-maili teade.

 

 

 

 

Lisaks:

 

- Jäätmete üleandmise Akti ja samuti üleslaetavaid lisadokumente on võimalik vaadata ja vajadusel enda arvuti kõvakettale ümber salvestada, vastava LK andmete juurest saki alt "Jäätmed", infoblokis "Jäätmete üleandmise akt" (ava fail - standardne faili salvestamise protseduur kasutatava tööjaama kõvakettale).

 

 

NB!

- Administraatori õigustega on võimalik lisada "Jäätmed" ekraanivormi vastava Laevaheitme või Lastijäätme liigi rea alla väli "Kommentaar", kuhu Kasutajal järgnevalt võimalik LK`des vajadusel juurde sisestada kommentaari (vt. tegevusi: "Süsteemi osad" > Alalõik Loetelud > "Laevaheitmete ja lastijäätmete liigid") .

- "Jäätmed" ekraanivormi andmete sisestamisel, tekib "ekraani ülelugemisel" või nende salvestamisel iga sisestatud andmetega rea taha nupp info - nupule klikkides, tekib vastavale reale "Kommentaarid", kuhu võimalik vajadusel lisakommentaare sisestada.

 

NB! Akti ja lisadokumenti Jäätmete andmete juurde saab üles laadida vajadusel mitu korda, kuni vastava LK sulgemiseni (kuni 7 päeva pärast ATD fikseerimist).

 

NB! Laeva andmetes on võimalik seadistada laeva mahutite maksimaalsed parameetrid, mis hakkavad kajastuma läbivalt ekraanivormi lahtris "Maksimaalne hoidla maht, m3". Samas LK´e juures realiseeritud lisaks sisestatavate andmemahtude kontroll: realiseeritud järgmised kontrollid mahtude sisestamise juurde   -  ära antavate jäätmete hulk <= hoidla maht ja Laeva jäävate + reisil tekkivate jäätmete hulk <= hoidla maht (vt. selgitusi alamlõigust  "Süsteemi osad" > alalõik "Peamine" > "Laevakülastused ja Teated" > "Laev" > "Jäätmeandmete algseaded".