Laevaagendi ATD edastamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine >

Laevaagendi ATD edastamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevaagendi ATD LK juurde sisestada ja vastava teate edastada, saab ainult Laevaagendi firma kasutaja (või ka Administraator).

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teate õigeaegne saatmine ebaõnnestus (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga; või Süsteem ise "oli maas"; või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöördu probleemiga Administraatori poole.

 

Vaata PortPlus teadete saatmise Staatuse RING-tähiste tähendusi eelmisest alamlõigust "Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine"

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtreid nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus", vt. järgnevalt infoblokki "LKE".

 

Näidis: Laeva agendi poolt sisestatud ATD (saatmata)

 

atd3

 

4. Juhul kui LK andmetes on Sadama poolt eelnevalt sisestatud Sadama ATD andmed, kopeeruvad need automaatselt väljale "Tegelik väljumisaeg" välja all "Laevaagent (ATD)". Laevaagendil võimalik järgnevalt, kas jätta Sadama aeg või sisestada lahtrisse selle asemel oma ATD aeg.

- ATD aja muutmist vt. p.7.

NB! Juhul kui Laevaagent muudab Sadama lahtrist algselt Laevaagendi lahtrisse kopeerunud aega, siis järgneval aja muutmisel Sadama lahtris, aeg Laevaagendi lahtris, enam ei muutu.

5. Juhul kui Sadama poolt ATD andmeid sisestatud veel ei ole, sisesta väljale "Laevaagent ATD" oma vastav aeg. Järgneval salvestamisel (ainult) nupuga save, andmete edastamist SSN´i veel ei toimu (vt. Näidist p.3).

 

 

6. Laevaagendi ATD teate saatmiseks peavad andmed laeva väljumise kohta väljale lahtri all "Tegelik väljumisaeg" välja all "Laevaagent (ATD)" olema sisestatud. Kliki järgnevalt nupul "Väljumisteate saatmine (ATD)" ja Süsteem edastab automaatselt kohe ka Laevaagendi ATD teate laeva väljumisest SSN´i , VA´le, Sadamale ja Agendile endale (samuti sisestub vastav teave LK Töölauale).

Andmete õnnestunud saatmisele järgnevalt ilmub infobloki alla kirje PortPlus Staatus (Väljumine) ja Eesti Osapooltele kõrvale roheline RING-tähis: Saadetud (suuna kursor RING-tähisele), klikkimisel avaneb infoaken, milles näidatud ära järgmised andmed:

- teate nimetus

- teate saatmise staatus

- viimase saatmise aeg

- saatja (Organisatsioon ja saatja nimi)

 

 

Näidis: ATD saatmine Agendi poolt

 

atd31

 

7. ATD aega muuta ja uuesti saata saab ainult kuni 1 tunni jooksul pärast esmast ATD aja saatmist SSN´i (pärast seda enam muuta ei saa - SSN´ist tuleb veateade). ATD aja muutmiseks:

- sisesta väljale uus ATD aeg (salvesta vajadusel) ja ekraani "üle lugemisel" muutub Teate PortPlus Staatus (Väljumisel): "Muudetud" ja RING-tähis samal real muutub kollaseks bullyellow. Järgneval salvestamisel (ainult) nupuga save, andmete edastamist SSN´i veel ei toimu.

 

atd32

 

8. Uue Laevaagendi ATD aja saatmiseks: kliki järgnevalt jällegi nupule "Väljumisteate saatmine (ATD)" :

 

- RINGtähis muutub roheliseks greenbul ainult juhul, kui ATD muutmise teade edastati edukalt SSN´i ';

- RINGtähis jääb kollaseksbullyellow juhul, kui ATD muutmise teade edastati rohkem kui 1 tund hiljem viimase teate saatmisest (teade edastatakse VA´le ja Sadamale, kuid mitte SSN´i ). Vastavate E-maili Teadete saamiseks peavad kasutajad olema nendele registreeritud.

- samuti sisestub vastav teave ka LK Töölauale.

 

9. Teate saatmine fikseerub Süsteemi logides.

 

 

 

Lisaks:

 

1. Laevaagendi firma kasutajal ja Sadama kasutajal on eraldi nupud ainult oma ATA ja ATD andmete saatmiseks ( "Saabumisteate saatmine (ATA)" ja "Väljumisteate saatmine (ATD)).

 

2. Laevaagendi firma kasutaja saab sisestada ATA ja ATD ajad (vajadusel) kõikide LKE`de juurde.

 

3. Pärast ATD saatmist ei ole ATA aega enam saata võimalik (vastav nupp kaob ekraanilt).

 

4. Pärast 1-e tunni möödumist ATD sisestamisest, ei ole Agendil SSN´i kordusteadet muutusest saata enam võimalik  -  ekraani päisesse ilmub vastavasisuline veateatis ning sama pakutakse Dialoogiga "Jah/Ei" valikust Teadete edastamiseks ainult Ametitele (e. siis kõigile volitatud saajatele v.a. SSN).

 

5. Juhul kui ATD aega kordussaatmisel mitte muuta, ilmub veateade: " ATD juba edastatud".