Laevaagendi ATA edastamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine >

Laevaagendi ATA edastamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevaagendi ATA LK´ e juurde sisestada ja vastava teate edastada, saab ainult Laevaagendi firma kasutaja (või ka Administraator).

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teate õigeaegne saatmine ebaõnnestus (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga; või Süsteem ise "oli maas"; või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöördu probleemiga Administraatori poole.

 

Vaata PortPlus teadete saatmise Staatuse RING-tähiste tähendusi eelmisest alamlõigust "Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine".

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

LKfilter

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus", vt. järgnevalt infoblokki "LKE".

 

Näidis: ATA aja sisestamine Laevaagendi firma kasutaja poolt (Sadama ATA antud juhul veel sisestamata)

 

ata3

 

 

4. Laeva saabumise aja fikseerimiseks Agendi poolt (Laevaagendi ATA) ilma saatmiseta:

- sisesta vajalikule LKE ´i reale, väljale lahtri all "Sildumise aeg" välja all "Laevaagent (ATA)", Laeva reaalne sildumise aeg kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni ning "ekraani üle lugemisel" PortPlus Staatus (saabumine) - hall RINGtähis asendub punasega redbul (vt. Näidist all;

 

 

ata4

NB! Ainult andmete salvestamise klikiga nupul save ei edastu need veel nomineeritud Saajatele.

 

5. Laevaagendi ATA teate saatmiseks peavad andmed laeva saabumise kohta väljale lahtri all "Sildumise aeg" välja all "Laevaagent (ATA)" olema sisestatud. Kliki järgnevalt nupul "Saabumisteate saatmine (ATA)" ja Süsteem salvestab andmed ning edastab automaatselt kohe ka Laevaagendi ATA teate laeva saabumisest SSN´i , VA´le ja Sadamale (samuti sisestub vastav teave LK Töölauale).

Andmete õnnestunud saatmisele järgnevalt ilmub infobloki alla kirje PortPlus Staatus (Saabumine) ja Eesti Osapooltele kõrvale roheline RING-tähis: Saadetud (suuna kursor RING-tähisele), klikkimisel avaneb infoaken, milles näidatud ära järgmised andmed:

- teate nimetus

- teate saatmise staatus

- viimase saatmise aeg

- saatja (Organisatsioon ja saatja nimi)

 

Näidis:

ata43

 

6. Juhul kui LK andmetes on Sadama poolt eelnevalt sisestatud Sadama ATA andmed, kopeeruvad need väljale "Sildumise aeg" välja all "Laevaagent (ATA)". Laevaagendil võimalik järgnevalt, kas Sadama aeg kinnitada vastava nupu "Kinnita" abil või sisestada lahtrisse selle asemel oma ATA aeg.

NB! Juhul kui Laevaagent muudab Sadamakapteni lahtrist algselt Laevaagendi firma lahtrisse kopeerunud aega, siis järgneval aja muutmisel Sadama lahtris aeg Laevaagendi lahtris enam ei muutu.

 

7. ATA aega muuta ja uuesti saata saab ainult kuni 1 tunni jooksul pärast esmast ATA aja saatmist SSN´i (pärast seda enam muuta ei saa - SSN´ist tuleb veateade). ATA aja muutmiseks:

- sisesta väljale uus ATA aeg (salvesta vajadusel) ja automaatselt muutub Teate PortPlus Staatus (Saabumisel): Muudetud ja RINGtähis kõrval muutub kollaseks bullyellow ja eelnev saatmise aega kaob. Järgneval salvestamisel (ainult) nupuga save, andmete edastamist SSN´i veel ei toimu.

 

 

 

8. Uue Laevaagendi ATA aja saatmiseks kliki järgnevalt jällegi nupul "Saabumisteate saatmine (ATA)" ja Süsteem salvestab andmed:

- RINGtähis muutub roheliseks greenbul ainult juhul, kui ATA muutmise teade edastati edukalt SSN´i '.

- RINGtähis jääb kollaseksbullyellow juhul, kui ATA muutmise teade edastati rohkem kui 1 tund hiljem viimase teate saatmisest (teade edastatakse VA´le ja Sadamale, kuid mitte SSN´i ) . Vastavate e-maili Teadete saamiseks peavad kasutajad olema nendele registreeritud.

- samuti sisestub vastav teave ka LK Töölauale.

 

9. Teate saatmine fikseerub alati Süsteemi logides.

 

 

LISAKS:

 

1. Laevaagendi firma kasutaja saab sisestada ATA ja ATD ajad (vajadusel) kõikide LKE`de juurde eraldi.

 

2. Pärast ATD saatmist ei ole ATA aega enam saata võimalik (vastav nupp kaob ekraanilt).

 

3. Pärast 1-e tunni möödumist ATA sisestamisest, ei ole Agendil SSN´i kordusteadet muutusest saata enam võimalik  -  ekraani päisesse ilmub vastavasisuline veateatis ning sama pakutakse Dialoogiga "Jah/Ei" valikust Teadete edastamiseks ainult Ametitele (e. siis kõigile volitatud saajatele v.a. SSN).

 

4. Juhul kui ATA aega kordussaatmisel mitte muuta, ilmub veateade "ATA juba edastatud".

 

NB!Juhul kui ATA saatmise hetkel väljale "Järgmise sadama ETA" sisestatud aeg on varasem kui väljale "Laeva väljumise aeg/ETD", siis Süsteem sisestab/salvestab saatmise hetkel väljale "Järgmise sadama ETA" automaatselt aja "Laeva väljumise aeg/ETD" +4 tundi. Aeg lahtris "Järgmise sadama ETA" on Agendi poolt järgneval vajadusel lihtsalt käsitsi muudetav. LISAKS, sellisel juhul saadetakse registreerunud Kasutajale automaatne e-mail ”Teade laeva järgmisse sadamasse saabumise aja ETA muutmisest”.