Laeva varude deklaratsioon

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Väljumisel >

Laeva varude deklaratsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´e saki alla "Laeva varude deklaratsioon", infoblokis "Väljumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- võimalus LK´e saabumise Laeva varude andmete kopeerimiseks (nupp "Kopeeri saabumise andmed") väljumise vastavateks andmeteks  ja samuti ka käsitsi sisestamiseks ning ka järgnevaks andmete muutmiseks seal käsitsi;

- võimalus Laeva varude masinloendavate andmete üleslaadimiseks (XLS/XLSX) LK´e juurde;

- võimalus sisestatud andmete ekspordiks Excel`isse (nupp "Saada Excel`isse);

- võimalus Laeva varude printvormi genereerimiseks (nupp "Trüki").

 

Näidis:

 

LVDv

 

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

 

Näidis: üles laaditava Laeva varude deklaratsiooni faili formaadi näidis (XLS)

 

LVDxls