Laeva varude deklaratsioon

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Saabumisel >

Laeva varude deklaratsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´e saki alla "Laeva varude deklaratsioon", infoblokis "Saabumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- võimalus saabumisel Laeva varude andmete ja Laeva seisuaja sisestamiseks käsitsi LK´e juurde;

- võimalus Laeva varude masinloendavate andmete üleslaadimiseks (XLS/XLSX) LK´e juurde;

- võimalus sisestatud andmete ekspordiks Excel`isse (nupp "Saada Excel`isse);

- võimalus Laeva varude printvormi genereerimiseks (nupp "Trüki").

 

(vt. kirjeldusi ja tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Laeva varude deklaratsioon" saabumisel.

 

Näidis: Laeva varude deklaratsiooni ekraanivorm

 

LVDs

 

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

Näidis: üles laaditava Laeva varude deklaratsiooni faili formaadi näidis (XLS)

 

LVDxls