Laeva turvalisuse andmete edastamine

 

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva saabumise Teadete edastamine >

Laeva turvalisuse andmete edastamine

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laeva turvalisuse andmed LK`sse andmetesse sisestab ja Turvalisuse teate Süsteemist saadab Laevaagendi firma kasutaja või vajadusel ka Administraator.

 

 

NB! EMDE´s on LK juurde realiseeritud 1-kordne automaatselt SSN´ist (Hazmat; Security) andmete päringu funktsioon. Juhul kui SSN´is vastavasisuline info olemas, edastub see EMDE`sse (andmed sisestuvad automaatselt LK vastavatesse ekraanivormidesse EMDE`s). EMDE Administraator seadistab Süsteemis päringu täpse saatmise aja, pärast eelmise sadama ETD aega. Funktsioon on aktiivne kuni LK´le ATA aja sisestamiseni.

Samas on loodud funktsionaalsused vastavate andmete sisestamiseks EMDE´sse ka käsitsi. JUHUL KUI ALUSTAD TURVALISUSE ANDMETE SISESTAMISE PROTSESSI KÄSITSI LK`es, siis vastavad andmed SSN´ist automaatselt enam ei edastu.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas, sakile "Turvalisus" (Saabumisel) ja avanenud vormis (vt. Näidist "Laeva Turvalisuse andmete vorm LK`es" all):

 

NB! Juhul kui laeva andmete seadistustesse on sisestatud VABASTUS Turvalisuse teate edastusest, ilmub algselt ekraanivormi päisesse vastavasisuline Teatis (kõik andmeväljad Turvalisus ekraanivormis sel juhul READ ONLY):

 

Näidis:

ISPSfree

 

või

 

jätkata

 

 

SELGITUS:

 

NB! Juhul kui Laeval on vabastus turvalisuse andmete esitamisest, siis kõik ekraanivormi välja Agendi jaoks READ ONLY. Klikiga nupul “Jätkata” kinnitad, et soovid siiski edastada turvalisuse andmeid - kõik ekraanivormi kõik väljad aktiviseeruvad koheselt andmete sisestamiseks.

 

Antud juhul süsteemi loogika järgnev: juhul kui Laeval on vabastus Turvalisuse andmete esitusest, siis ei pea üldse midagi SSN´i saatma Turvalisuse kohta s.t. EI PEA klikkima nupuleSaada turvalisuse eelteadeantud ekraanivormis kuna pärast seda hakkab kohe tööle SSN´i saadetavate andmete terviklikkuse kontrollmehhanism: süsteem detekteerib- ja esitab veateatised puuduvate andmete kohta enne saatmise võimalikkust.

 

Nupp”Jätka” loodud kokkuleppeliselt selleks, et kui vabastusega laeva kohta on andmete esitajal mingil põhjusel siiski vaja midagi turvalisuse kohta SSN´i saata – oleks võimalik seda teha. Samas aga ei saa SSN´i saata puudulike andmetega teadet e. sellisel juhul tuleb andmete esitajal sisestada kõik andmed, mis SSN`i teatega nõutud (Süsteem ütleb ette).

 

SEEGA juhul kui turvalisuse andmete saatmisest vabastus või lisaandmeid saata pole vajadust, siis Turvalisus ekraanivormi "mitte puutuda" (see välistab järgnevalt ka veateadete tekkimise võimaluse ka 24t Eelteate saatmisel)

 

 

3.1. Juhul kui Turvalisuse andmete esitamisest laeval vabastust ei ole on kõik andmeväljad aktiivsed. Sisesta vajalik turvalisuse informatsioon Laeva andmetega seotud andmeväljadesse (andmeväljad dubleeritud Laeva andmete väljadest, v.a. arvatud infoväi "Turvatase" - see sisestatakse alati eraldi iga konkreetse LK andmete juurde).

 

infoblokk "Kehtiv ISSC ja turvatase"

 

 - valikväli "Kehtiv ISSC pardal"* (täitmiseks kohustuslik) - juhul kui sisestada "Ei", siis tuleb sisestada dokumendi puudumise põhjus Laeva andmete vastavale avanevasse andmeväljale (lisaks edastub vastavasisuline teade automaatselt VA`sse); juhul kui sisestad "Jah", siis tuleb sisestada andmed ka infoväljale "ISSC kehtiv kuni", kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil.

 

 - valikväli "Turvatase"* (täitmiseks kohustuslik) - sisesta valikust tase 1,2 või 3 (vt. selgitusi alamlõigust "24t saabumise eelteate edastamine")

 

 

infoblokk "Turvalisuse informatsioon"

 - valikväli "ISSC tüüp" - juhul kui kehtivat ISSC`d pardale ei ole, siis jätta "Ei ole valitud"; juhul kui kehtiv ISSC pardal olemas, siis valida klikiga vastavalt vajadusele kas "Full" või "Interim";

 

 - valikväli "Laeva pardal on olemas kinnitatud turvaplaan" - kliki valikus "Jah" kui laeva pardal kinnitatud Turvaplaan olemas või kliki "Ei" juhul kui laeval kinnitatud Turvaplaan puudub (algne valik seal "Ei ole valitud)

 

 - valikväli "Väljaandja tüüp" - juhul kui kehtivat Turvaplaani pardal ei ole, siis jätta "Ei ole valitud"; juhul kui kehtiv ISSC pardal olemas, siis valida klikiga vastavalt vajadusele kas "Contracting government" või "Recognized Security Organization"

 

 - tekstiväli "Väljaandja" - (vajadusel) sisesta vaba tekstiga vajalik lisainfo Väljaandja kohta.

 

 

infoblokk "Reeder- või operaatorfirma"

 

P.S. Laeva andmete saki alt 2 kopeeritud infoblokk (täitub automaatselt juhul kui LK´e Laeva andmetes vastavad andmed sisestatud). Andmed siin käsitsi lisatavad (juhul kui ei ole eelnevalt sisestatud) või vajadusel ka muudetavad.  

 

Vali varasemast

valik

 

sisesta väljale Organisatsiooni nimi või selle osa ja klikka valikust sobiv lahtrisse Organisatsioon "ISM vastutav"

Organisatsiooni nimi

tekstiväli

 

organisatsiooni "ISM vastutav" nimetus sisestub lahtrisse automaatselt, pärast valiku tegemist

Organisatsiooni IMO

numbriväli

 

Organisatsioon  IMO number (kontroll - 7 numbrit!), sisestub automaatselt Laeva andmetest, samas võimalik ka käsitsi siestada

Riik

valik

 

sisesta riikide valikust klikiga sobiv lahtrisse

 

 

infoblokk "CSO - 24t kontaktandmed"

 

- tekstiväli "Eesnimi" - sisesta CSO kontaktisiku eesnimi

 

- tekstiväli "Perekonnanimi"* (täitmiseks kohustuslik) - sisesta CSO kontaktisiku perekonnanimi

 

- tekstiväli "Telefon" - sisesta CSO kontakttelefon

 

- tekstiväli "E-post" - sisesta CSO e-maili aadress

                 

NB! Lisaks CSO kontaktisiku perekonnanimele, peab olema täidetud vähemalt 1 kahest viimasest kontaktandmeväljadest (vastasel ilmub Turvalisuse teate saatmisel vastavasisuline veateatis).

 

 

Näidis: Laeva Turvalisuse andmete vorm LK`es

 

security1

 

3.2. sisesta vajalik turvalisuse informatsioon LK andmetega seotud andmeväljadesse (vt. Näidist "Laeva Turvalisuse andmete vorm LK`es" üleval)

 

 - märkeruut "Täiendavad heaks kiidetud SSP välised turvameetmed" - aktiviseeri väli vajadusel

 

 - lisablokk "Erilised või täiendavad julgeolekumeetmed" *** - lisablokk andmete sisestamiseks, mis ilmub ainult juhul kui väljale "Täiendavad heaks kiidetud SSP välised turvameetmed" valikust valitud "Jah".

 

 

sisesta tekst avanenud aktiivsele väljale ja kliki nupul "Lisa" ja vastav kirje salvestub eraldi real (sarnaselt võimalik sisestada vajalik hulk erinevate kirjetega ridu). Kirje rea eemaldamiseks kliki nupul delete vastava kirje rea lõpus.

 

 

 - märkeruut "Heaks kiidetud SSP tagatud kõigil laevalt laevale tegevustel" -  aktiviseeri väli vajadusel

 

 - tekstiväli "Laeva asukoht teate esitamise ajal" - sisesta väljale laeva asukoht teate esitamise ajal tekstina

 

 - tekstiväli "Lasti lühikirjeldus (eng)" - sisesta lasti lühikirjeldus inglise keeles

 

 - valikväli "Kas laeval on 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 või 8 klassi ohtlikke kaupu?" - lisa valikust õige

 

 - märkeruut "Ohtlike kaupade manifest (või samaväärne) on sisestatud EMDE`sse" *** - lisaväli andmete sisestamiseks, mis ilmub ainult juhul kui väljale "Kas laeval on 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 või 8 klassi ohtlikke kaupu?" valikust valitud "Jah"

 

 - märkeruut "Munsterroll on esitatud EMDE`sse" -  väli aktiviseerub automaatselt juhul kui LK juurde on (Saabumisel) üleslaaditud/sisestatud Munsterroll

 

 - märkeruut "Reisijate nimekiri esitatud EMDE`sse" -  väli aktiviseerub automaatselt juhul kui LK juurde on (Saabumisel) üleslaaditud/sisestatud Reisijate nimekiri

 

 - märkeruut "Muu turvalisusega seotud teema, millest soovid teatada" - aktiviseeri väli vajadusel

 

 - tekstiväli  "Turvalisusega seotud teema" *** - lisaväli andmete sisestamiseks. mis ilmub ainult juhul kui aktiveerida märkeruut "Muu turvalisusega seotud teema, millest soovid teatada"

 

 - faili üleslaadimise funktsioon "Turvalisuse eelteade (PDF)" - Turvalisuse eelteate (ISPS Notification) skaneeritud dokumendi versiooni Üles laadimiseks LK andmete juurde (standardne faili üleslaadimise funktsioon kasutatava tööjaama kõvakettale)

 

 - "Viimane eelmise laevakülastuse detailide uuendus SSN-ist" - Eelmiste LK´de andmete viimane uuenduse aeg SSN´ist

 

 - staatuse oleku väli "PortPlus Staatus: SafeSeaNet" - Turvalisuse teate saatmise oleku staatus SSN´i.

 

 - staatuse oleku väli "Eesti osapooltele" - Turvalisuse teate saatmise oleku staatus Eesti poole kontrollorganitele.

 

 - uploadSSN - nupu klikkimisel, laadib Süsteem andmete olemasolul SSN´ist alla viimased 10 LK´d (NB! Andmed võivad olla SSN´ist juba eelnevalt allalaaditud automaatse 1-kordse EMDE päringu alusel)

 

 - print2 - nupu klikkimisel genereerib Süsteem (sisestatud turvalisuse andmetest) Turvalisuse eelteate printvormi (PDF). Võimalik väljatrükkida suvalisel ajal.

 

 

 

4. Turvalisuse andmete juurde eelnenud 10-ne LK andmete sisestamiseks realiseeritud järgmised võimalused (vt. Näidist p. 3.1.):

 

4.1. andmed laaduvad ise alla SSN´ist, EMDE poolt edastatava 1-kordse automaatselt päringu alusel (vt. Näidist p.4.2.). Päringu esitamise täpse aja, eelmise sadama ETD aja möödumisest, sisestab EMDE seadistustesse Administraator (vt. tegevusi alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Üldised seadistused".

4.2. või andmete alla laadimiseks SSN´ist, kliki nupul uploadSSN. Järgnevalt toimub andmete kontroll SSN´is - selleks hetkeks ilmub ekraanivormi sisse järgnev teade: uuendusLK e. andmete perioodiliseks uuenduste kontrolliks vajalik klikkida X kordi nupule info.

 

 

- juhul kui andmed puuduvad, siis tabelisse ilmub vastus SSN´ist, koos fikseeritud vastuse ajaga: lastLKnot

 

 

- juhul kui andmed SSN´is olemas, sisestuvad need mõne aja pärast tabeli "Eelnevad LK-d (10 viimast)"  / ja kui olemas siis ka "Laevalt-Laevale" tegevused lahtritesse (READ ONLY). Tabelisse ilmub vastus SSN´ist, koos fikseeritud vastuse ajaga:

 

lastTENyes

 

 

 

Näidis: SSN´ist allalaaditud viimase 10ne LK andmed (vaade Administraatori õigustega)

 

lasttenLK

vt. väljade tabeli väljade kirjeldust ja tabeli andmete toimetamise protseduuri vajadusel järgnevalt p.4.3.

 

4.3. või kasuta andmete üles laadimiseks ettevalmistatud formaadis XLS(X) faili (vt. lisaks infot alamlõigust: Süsteemi osad > Süsteemi seadistused > XLS(x) mallid )

 

- kliki nupul "Import  XLS/XLSX-ist (Eelnevad LK´d)" infobloki all "Eelnevad LK-d (10 viimast)" - standartne faili üleslaadimise protsess kasutatava tööjaama kõvakettalt. Andmed sisestuvad infobloki  "Eelnevad LK-d (10 viimast)" väljadele (vt. Näidiseid  p.3.1. ja 4.2.)

excel4  - ettevalmistatud formaadis XLS(X) faili alus (avane klikkimisel, allalaadimise võimalusega).

 

Näidis: XLS fail 10-ne viimati külastatud sadama andmete üles laadfimiseks

 

10portsXLS

 

NB! 10-ne viimase LK info üles laadimise juurde realiseeritud järgmised järgmised kontrollid:

- fail ei saa olla üle 100-ja rea pikk : ülejäänud ridu ignoreeritakse üleslaadimisel;

- tühjasid väljasid (100-nda reani) ei arvestata.

 

4.4. andmete sisestamine käsitsi tabeli "Eelnevad LK-d (10 viimast)" lahtritesse, rea kaupa.

 

4.4.1. Tabeli lahtrite "Eelnevad LK-d (10 viimast)" kirjeldus:

 

 

LK nr.

tekstiväli

eelneva LK number (alt > üles: eelnevast 10`st kuni eelmiseni)

ATA

kalender-funktsioon

laeva sadamasse saabumise aeg antud LK´el

ATD

kalender-funktsioon

laeva sadamast väljumise aeg LK`el

Sihtsadam

valikfunktsioon/laevaregister

laeva Sihtsadam antud antud LK`el

Asukoht sadamas

tekstiväli

laeva poolt külastatav Objekt sadamas, antud LK´el (Objekti kood konkreetses sadamas)

Sadamarajatis

valikfunktsioon

sadamarajatis sadamas, mida laev külastas (GISIS kood)

Järgmine sadama (ETA)

kalender-funktsioon

järgmisse sadamasse saabumise aeg, antud LK`el

Järgmine sadam

valikfunktsioon

laeva poolt külastatav järgmine sadam antud LK´el (LOCODE)

Ohtlik last pardal

märkeruut

aktiveerida juhul kui LK´el ohtlik last pardal

Turvatase

valikväli

turvatase antud LK`el

Turvameetmed

tekstiväli

väli turvameetmete kirjeldusse sisestamiseks

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Tabeli "Eelnevad LK-d (10 viimast)" stuktuuri toimetamine käsitsi

 

- vajadusel võimalik eemaldada kõik kirjed/read tabelist klikiga nupul removeAll, tabeli päises paremal.

- vajadusel võimalik konkreetne rida eemaldada tabelist klikiga nupul delete, vastava rea lõpus.

- vajadusel võimalik (täidetud) kirje rea lisamine klikiga nupul eelmineLK, tabeli all paremal.

- vt. tabeli lahtrite selgitusi p. 4.4.1.

 

4.4.3. Turvalisuse andmete toimetamiseks tabeli "Eelnevad LK-d (10 viimast)" sees järgnevalt:

 

- kliki tabelis vastava rea lahtril vasaku hiireklahviga 1X ja vastava lahtri kirje avaneb toimetamiseks

 

Näidis: tabeli "Eelnevad LK-d (10 viimast) andmete toimetamine käsitsi

10LK

 

- vajadusel teosta vajalikud muudatused kirjetes ühe lahtri kaupa või sarnaselt kõigis lahtrites järjest korraga.

 

NB! Andmete seisu salvestamiseks kliki järgnevalt alati nupul save.

Juhul kui klikid lahtril juhuslikult või ei soovi andmete muudatust lahtris salvestada, siis kliki järgnevalt nupul tagasi.

 

 

5. Turvalisuse andmete juurde "Laevalt-Laevale tegevused" andmete sisestamiseks realiseeritud järgmised võimalused:

 

5.1. andmete allalaadimine SSN´ist (vt. p.4.1.)

 

5.2. andmete sisestamine käsitsi tabeli "Laevalt-Laevale" lahtritesse, rea kaupa.

 

Tabeli lahtrite kirjeldus:

Kuupäev alates

kalender-funktsioon

sisesta alguskuupäev kalenderfunktsiooni abil või käsitsi

kuni

kalender-funktsioon

sisesta lõppkuupäev kalenderfunktsiooni abil või käsitsi

LoCode

tekstiväli

sisesta sadama LOCODE

Põhjalaius

tekstiväli

sisesta koordinaadid

Idapikkus

tekstiväli

sisesta koordinaadid

Asukoht

tekstiväli

sisesta laeva asukoht

Tegevus

tekstiväli

sisesta tegevus laeval

Turvameetmed

vabateksti väli

sisesta tekst turvameetmete kohta vabas vormis

 

 

5.3. Tabeli "Laevalt-Laevale tegevused" struktuuri toimetamine käsitsi

vajadusel võimalik eemaldada kõik kirjed/read tabelist klikiga nupul removeAll, tabeli päises paremal.

- vajadusel võimalik konkreetne rida eemaldada tabelist klikiga nupul delete, vastava rea lõpus.

- vajadusel võimalik (täidetud) kirje rea lisamine klikiga nupul addShiptoShip, tabeli all paremal.

- vt. tabeli lahtrite selgitusi p. 5.2.

 

5.4. Andmete toimetamiseks tabeli "Eelnevad LK-d (10 viimast)" sees järgnevalt:

 

- kliki tabelis vastava rea lahtril vasaku hiireklahviga 1X ja vastava lahtri kirje avaneb toimetamiseks (sarnaselt näidisele ja tegevuste kirjeldusele, mis toodud p.4.3.2.)

 

- vajadusel teosta vajalikud muudatused kirjetes ühe lahtri kaupa või sarnaselt kõigis lahtrites järjest korraga.

NB! Turvalisuse andmete seisu salvestamiseks kliki järgnevalt alati nupul save.

Juhul kui klikid lahtril juhuslikult või ei soovi andmete muudatust lahtris salvestada, siis kliki järgnevalt nupul tagasi.

 

 

6. Turvalisuse eelteate saatmiseks kliki nupul SECsend :

NB! Turvalisuse eelteate saatmiseks peavad olema sisestatud kõik vajalikud turvalisuse andmed (juhul kui andmed puudulikud ilmub ekraanivormi päisesse vastavasisuline suunav veateade). Sisesta vajalikud andmed ja kliki uuesti nupule SECsend kuni saatmine õnnestub.

Juhul kui saatmine siiski ebaõnnestub ("PortPlus Staatus: SafeSeanet" või "Eesti osapooltele" märgistav staatuse RING-tähise värv jääb halliks greybul ), siis informeeri sellest koheselt EMDE administraatorit.

 

Näidis: õnnestunud turvalisuse teate saatmine

 

ISPSsent

 

Näidis: turvalisuse teate andmete saatja andmed

 

ISPSmes

 

 

7. Turvalisuse andmete saatmine fikseerub EMDE logides  - PortPlus Teade (Turvalisuse eelteade)

 

Näidis: sõnumite ajaloo logi ( Administraatorile)

portplusLog

 

 

8. Turvalisuse Eelteate aeg, saatmise staatused ja info sisu tuuakse välja ka LK Töölauale.

 

Näidis: LK Töölaud, saadetud Turvalisuse andmete fikseerimisega

SECLaud

 

 

 

Lisaks:

1. Turvalisuse andmete detailide muutmisel LK´s, kopeeritakse need Laeva andmetesse (ainult turvalisuse andmete muutmisel Laeva ei lülitata VA poolt kontrollitavate laeva nimekirja)

2. Turvalisuse eelteadet on võimalik saata kuni LK sulgemiseni (Administraatori poolt seadistatav aeg)