Laeva teadete edastamine LLK korral

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) >

Laeva teadete edastamine LLK korral

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ATA/ATD Teadete saatmise staatused LLK puhul ("2.Laevakülastus" infobloki all) on välja toodud järgnevalt:

 

graybul - aeg sisestamata/saatmata

 

redbul - aeg sisestatud, kuid saatmata (lisaks on LLK´de nimekirjas kirje lahtris punasega)

 

greenbul - aeg sisestatud ja saadetud

 

bluebul - E-maili teated saadetud (Töölaual)