Laeva Teadete edastamine Administraatori poolt, saatmise probleemide korral

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Laeva Teadete edastamine Administraatori poolt, saatmise probleemide korral

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ainult Administraatoril on olemas õigused Laeva Teadete edastamiseks vajadusel ka hiljem (ka pärast ATA ja ATD sisestamist kuni LK sulgemiseni) - ehk juhul kui Agendil mingil põhjusel Teate/Teadete õigeaegne saatmine ebaõnnestus, näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga; või Süsteem ise "oli maas"; või elektrikatkestus töökohal, jms.

 

Teadete nimekiri, mida antud funktsionaalsus puudutab: 72t- ja 24t- Eelteade; ATA, Väljumise Eelteade, ATD

 

 

Administraatoril vastavalt vajadusele võimalik valida Teadete 3-e saatmise variandi vahel:

- saata kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud ja samuti ka SSN´i;

- saata ainult SSN`i;

- saata kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud, kuid mitte SSN´i.

 

Teadete edastamise järjekorral kehtib täpselt sama Süsteemne loogika, mis Agendi poolt samade teadete edastamisel.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu.

 

 

4. Teadete saatmine

 

4.1. 72t- Eelteate, 24t- Eelteate või Väljumise Eelteate edastamiseks kliki sakile "3.Teated":

adminteade

 

 

4.1.1. Kliki järgnevalt nupule "Saada", vastavalt vajadusele siis kas infobloki "Teatis laeva saabumisaja kohta -72t", Teatis laeva saabumisaja kohta -24t" või "Teatis laeva väljumisaja kohta" (vt. joonist p.4.1. all) .

 

4.1.2. Ekraanivormi päisesse ilmub koheselt valik väljaga Dialoog "Saada teade", koos nuppudega "Saada" ja "Sulge", samal real.

 

4.1.3. Vali sobiv saatmise variant klikiga sobival real väljapakutavatest:

- "Kõigile"                - Teade saatmiseks kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud ja samuti ka SSN´i;

- ainult SSN´i                - Teade saatmiseks ainult SSN`i;

- kõigile v.a. SSN´i        - Teade saatmiseks kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud, kuid mitte SSN´i

 

4.1.4. Teate saatmiseks kliki järgnevalt nupule "Saada", dialoogis "Saada teade" samal real .

 

Tulemus:

- Teade edastatakse vastavalt valitud saatmise variandile, selle saamiseks volitatud Kasutajatele (fikseeritub LK Töölaual);

- edastatud Teadete XML ja/või PDF vormid salvestuvad LK Töölauale, koos vastava Staatuse ja edastuse täpse ajaga.

- Teadetele registreerunud saajatele edastuvad vastavasisulised e-posti teatised.

 

 

4.1.5. Teate saatmisest loobumiseks kliki Dialoogis "Saada teade" kohe nupule "Sulge".

 

 

4.2. "Saabumisteate (ATA)" või "Väljumisteate (ATD)" edastamiseks kliki sakile "2.Laevakülastus":

ataatd

 

4.2.1. Vastavalt vajadusele kliki nupule kas nupule "Saabumisteate saatmine (ATA)" või "Väljumisteate saatmine (ATD)" infobloki all "LKE".

 

4.2.2. Ekraanivormi päisesse ilmub koheselt valik väljaga Dialoog "Saada teade", koos nuppudega "Saada" ja "Sulge"samal real.

 

4.2.3. Vali sobiv saatmise variant klikiga sobival real väljapakutavatest:

- "Kõigile"                - Teade saatmiseks kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud ja samuti ka SSN´i;

- ainult SSN´i                - Teade saatmiseks ainult SSN`i;

- kõigile v.a. SSN´i        - Teade saatmiseks kõigile saajatele, kes antud Teate tüübile registreerunud, kuid mitte SSN´i.

 

4.2.3.1. NÄITEKS juhul kui ATD saatmisel valitakse Administraatori poolt saatmiseks valikust "ainult SSN´i", siis vastavalt saatmisele fikseeruvad teate saatmised staatused järgnevalt

 

PortPlus Staatus: SafeSeaNet (Valjumine):

atd66

 

Eesti osapooltele:

atd99

 

 

4.2.4. Teate saatmiseks kliki Dialoogis "Saada teade" järgnevalt samal real nupule "Saada".

 

Tulemus:

- Teade edastatakse vastavalt valitud saatmise variandile, selle saamiseks volitatud Kasutajatele (fikseeritub LK Töölaual);

- Teadetele registreerunud saajatele edastuvad vastavasisulised e-posti teatised.

- edastatud Teadete XML ja/või PDF vormid salvestuvad LK Töölauale, koos vastava Staatuse ja edastuse täpse ajaga.

- olenevalt Administraatori poolt valitud teate saatmise variandist, fikseerub LKE juurde ka PortPlus sõnumi saatmise Staatus (Saabumisel või Väljumisel):

 

graybul - Ei ole saadetud

 

redbul - aeg sisestatud, kuid saatmata (lisaks sellise ATA/ATD kirje real LK´de nimekirjas  - punane, vt. kirjeldust allpool)

 

greenbul - Saadetud

 

bullyellow- sisestatud aega on muudetud ja andmed uuesti saatmata.

 

 

4.2.5. Teate saatmisest loobumiseks kliki Dialoogis "Saada teade" kohe nupule "Ei".

 

 

5. Juhul kui ATA/ATD mingil põhjusel saatmata SSN´i, siis sellisel juhul vastavad kirjed LK`de nimekirjas, lahtris Laevaagent (ATA) või Laevaagent (ATD) tähistuvad järgnevalt:

 

3.1. LK aega ATA/ATD pole kordagi saadetud  - punasega (näha kõigile k.a. Administraatorile)

 

3.2. LK aeg ATA/ATD üks kord saadetud, järgnevalt muudetud, kuid muudatused uuesti saatmata - kollasega  (näha AINULT Administraatorile)

 

 

Näidis:

 

SSNnotSent