Laeva tüübi grupid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Süsteemi seadistused >

Laeva tüübi grupid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik Administraatorile Laeva tüübi gruppide määramiseks, mis otseselt seotud lootsiteenuste tellimuse loogikaga Süsteemis.

 

1. Sisene alamlõiku "Süsteemi seadistused" alalõigu alt "Administraator" menüüs, seal kliki sakile "4.Laeva tüübi grupid".

 

Näidis: Laeva tüüpide grupeerimine

 

systsettings

 

2. Laeva tüübid grupeeritud sisestamiseks 4 gruppi:

 

Laeva tüübid (Reisi)        - siia alla koondatud kõik Laevaregistris välja toodud reisilaevade tüübid;

 

Laeva tüübid (Kalalaev) - siia alla koondatud kõik Laevaregistris välja toodud kalalaevade tüübid;

 

Laeva tüübid (Õppelaev) - siia alla koondatud kõik Laevaregistris välja toodud õppelaevade tüübid;

 

Laeva tüübid (Sõjalaev) - siia alla koondatud kõik Laevaregistris välja toodud sõjalaevade tüübid.

 

 

3. Uue laevatüübi sisestamiseks gruppi:

 

3.1. kliki vajaliku grupi päise paremas ääres asetsevale nupule plus ja vali avanevast Laevatüüpide nimekirjast klikiga sobiv kirje lahtrisse;

 

systsettings2

 

3.2. uue laeva tüübi kirje sisestub lahtrisse tähestiku järgi (A>Z);

3.3. salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

4. Laevatüübi eemaldamiseks grupist:

 

4.1. kliki vastava laeva tüübi kirje peal lahtris vasaku hiireklahviga (kursor jääb selle peal vilkuma) ja järgnevalt kliki nupule minus sama grupi päise vasakus ääres;

 

shiptype

 

4.2. vastava laeva tüübi kirje kaob lahtrist;

4.3. salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

5. Juhul kui ei soovi sisestatud laeva tüübi kirjete muudatusi salvestada, siis kliki nupule "Loobu sessioonist" ja ilmub Dialoog loobu1 . Andmete sisestusest loobumiseks kliki nupul "Jah loobuda" või sisestatud andmete jätmiseks avatud sessiooni kliki nupule "Ei".

 

 

 

NB! Kirjed Laeva tüüpide lahtritesse sisestuvad tähestiku järjekorras (A>Z)