Laeva saabumise Teadete edastamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Laeva saabumise Teadete edastamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu alla grupeeritud kogu Laeva saabumisele eelnev tegevuste funktsionaalsus:

 

72t saabumise eelteade;

24t saabumise eelteade (ProtPlus teade; Ohtlikud kaubad pardal, Turvalisuse eelteade);

teade "Nakatanu pardal";

informatsioon laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmise kohta sadamas, koos üleandmise Akti lisamisega (maksustatavad ja mittemaksustatavad jäätmed eraldi);

laeva turvalisuse andmete edastamine;

PA-, TA- ja VTA komisjoni tellimine ja nende otsused.

 

 

 

NB! Pärast 72t või 24t Eelteate edastamist läheb LK andmeväli "Sihtsadam" lukku (READ ONLY")  - seda ei ole võimalik enam muuta. Juhul kui vajalik Sihtsadama muutmine tuleb Süsteemis juba loodud LK tühistada ja vajadusel luua uue Sihtsadamaga LK.

 

NB! Juhul kui 72t Eelteadet ei ole mingil põhjusel edastatud, edastub see täitmise korral automaatselt koos järgnevalt saadetava 24t eelteatega.

 

NB! Juhul kui mingil põhjusel Teadete õigeaegne saatmine ebaõnnestus (näiteks sellistel juhtudel kui saatmise hetkel puudus kasutatavalt tööjaamal Interneti-side või siis puudus side SSN´iga või siis Süsteem ise "oli maas" või elektrikatkestus töökohal, jms.) pöörduge probleemiga Administraatori poole.

 

 

NB! Sarnase sisuga PortPlus teadet SSN´i võimalik (õnnestunult) saata ainult 1 - kord - järgmisel saatmisel ilmub ekraani ülemisele äärele veateade selle kohta, et Teade on juba saadetud. Uue teate saatmiseks peab teate sisu olema muudetud. Administraatori õigustega isikule on antud õigused PortPlus teadete edastamiseks (eraldi seadistusega teadete juures), ka pärast 1-e tunni möödumist ATA sisestamisest.

 

NB!

- inimeste arv pardal on kohustuslik saabumise eelteates, kui laev saabub kolmandast riigist;

- inimeste arv pardal on kohustuslik väljumise eelteates, kui laev läheb edasi EL riiki.

 

NB!

Konkreetse LK 24t Eelteatesse võimalik valikust lahtrisse sisestada ainult üks ohtliku lasti tüüp (vastasel juhul ilmub eelteate saatmisel vastavasisuline veateatis)

 

 

NB! EMDE´s on LK juurde realiseeritud 1-kordne automaatselt SSN´ist (Hazmat; Security) andmete päringu funktsioon. Juhul kui SSN´is vastavasisuline info olemas, edastub see EMDE`sse (andmed sisestuvad automaatselt LK vastavatesse ekraanivormidesse EMDE`s). EMDE Administraator seadistab Süsteemis päringu täpse saatmise aja, pärast eelmise sadama ETD aega. Funktsioon on aktiivne kuni LK´le ATA aja sisestamiseni.

Samas on loodud ka käsitsi funktsionaalsus vastavate andmete alla laadimiseks-, samuti ka EMDE´sse sisestamiseks.