Laeva saabumise aja kinnitamine ja saabumise teate saatmine (ATA)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Laeva teadete edastamine LLK korral >

Laeva saabumise aja kinnitamine ja saabumise teate saatmine (ATA)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LLK korral Laeva saabumise (ATA) teadet SSN´i ei edastata, vaid saadetakse ainult kohalikele määratud Organisatsioonidele, kes vastavale teatele registreerunud (VA ja Sadam).

 

Andmed väljale "Laevaagent (ATA)" võib lihtsalt sisestada ka teine oma Organisatsiooni vastavate õigustega kasutaja (või siis ka Administraator) ja kinnitada samuti.

 

Tühja andmeväljaga "Laevaagent (ATA)" andmeid ei ole võimalik saata (ilmub vastavasisuline veateatis).

 

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

Näidis: LLK, laeva saabumise aja (ATA) kinnitamine (antud juhul mitte-Agendi poolt)

 

LLKata1

 

 

3. Sisesta väljale "Laevaagent (ATA)", kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil, laeva saabumise täpne aeg (muuda vajadusel).

P.S. Selleks, et andmed salvestuksid serverile "loe ekraan üle" (klikiga aktiivsele ikooninupule Teel või aktiivselel alamlõigu sakile "2.Laevakülastus": nupp "Kinnita" kaob ja selle asemel ilmub roheline RING-tähis greenbul .

NB! ATA ei saa olla sama või väiksem kui ATD.

3.1. Sisestatud andmetest loobumiseks kliki nupule bluearrow päises ja ekraani päisesse ilmub Dialoog aegloobu

- kliki"Jah" taastub eelnev seisukord (ilmub tagasi nupp "Kinnita");

- kliki "Ei" sisestatud andmed säiluvad lahtris, hetkel veel salvestamata.

 

3.2. Andmete salvestamiseks (KINNITAMISEKS) aga kliki nupule save päises.

 

4. Nupp "Kinnitada" ilmub ekraanile juhul, kui aja väljale andmete sisestaja ei olnud Agent (Lihtsustatud LK kasutaja), vaid hoopis Sadama kasutaja (või Administraator). Sellisel juhul tuleb Lihtsustatud LK kasutajal:

4.1. sisestatud ajaga NÕUSTUMISEL - klikkida nupule "Kinnitada" samas lahtris;

4.1. sisestatud ajaga MITTENÕUSTUMISEL - sisestada väljale oma aeg ja andmed salvestada klikiga nupul save.

 

 

5. Laeva ATA kinnitamise tulemusena:

- sisestub sisestatud ATA aja taha reale roheline RING-tähis greenbul;

- PortPlus Staatus (Väljumine) taha ilmub punane RING-tähis redbul , mis näitab, et ATA on küll sisestatud, kuid Saabumisteade on saatmata (LLK puhul teateid SSN´i ei saadeta).

 

Näidis: LLK, kinnitatud ATA (Saabumisteade veel saatmata)

LLKata2

 

 

Näidis: LLK Töölaud (Saabumisteade veel saatmata)

 

LLKata3

 

 

- Staatus - "Ei ole saadetud"

- hall RING-tähis greybul - teated saajatele edastamata

- andmed salvestunud

 

 

6. Laeva Saabumise teate edastamiseks, kliki järgnevalt nupule "Saabumisteate saatmine ATD" (vt. Näidist all).

 

Näidis: Laeva Väljumisteade (ATD) saadetud

 

LLKatasend

 

TULEMUS:

- real PortPlus Staatus (Saabumine) muutub RING-tähis roheliseks (kuna aga LLK puhul SSN´i teateid ei edastata, siis ei ilmu sinna ka saatmise aega);

- andmed salvestunud

 

Näidis: LLK Töölaud (Saabumisteade saadetud)

 

LLKatasent

 

- Staatus - "Saadetud"

- sinine RING-tähis bluebul - kõigile vastavale e-maili teatele registreerunud kasutajatele edastub vastavasisuline E-maili teade;

- näidatakse alati viimast edastatud teate versiooni (lahtri "Vaadata" all);

- fikseerub ka viimase saatmise aeg.

 

 

Lisaks:

- kuna LLK puhul teateid SSN´i ei saadeta, siis puudub ka 1-tunnine piirang ATA andmete muutmise osas Lihtsustatud LK kasutajale. Andmed muutuvad READ-ONLY pärast LLK sulgumist (Administraatori poolt süsteemselt seadistav parameeter ).