Laeva andmete muutmise ajalugu

Navigation:  Süsteemi töö > Laevade loetelu (Laevaregister) > Laeva andmete muutmine >

Laeva andmete muutmise ajalugu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laeva andmete muutmise ajalugu on vaadatav järgmiselt:

- Laeva andmete muutmise ajalugu konkreetse LK sees (ainult konkreetse LK käigus teostatud laeva parameetri/te muudatused, mis kajastatud Laeva andmetes LK sees), vt. Näidis 1 all.

- Laeva andmete muutmise ajaloo üldnimekiri (Laevaregistris, konkreetse Laeva andmete ekraanivormi paremal äärel kajastatakse viimased muudatused Laeva andmetes üldnimekirjana - eraldi muudatused, mis tehtud otse Laevaregistri kaudu "LAEV" kirje all ja eraldi muudatused, mis sisestatud konkreetse LK või LKE alusel "LK" kirje all), vt. Näidis 2 all.

 

 

Vt. lisaks alamlõiku: "Laeva andmete muutmine"

 

Näidis 1 : Laeva andmete muutmise ajalugu konkreetse LK juures (saki all "1.Laev"), Agendi ekraanivorm

 

 

pagola7

 

 

Näidis 2: Laeva andmete muutmise ajaloo üldnimekiri Laeva andmetes Registris (eraldi märgistatud blokk Laeva parameetrite muudatustest konkreetses LK´des, mis teostati Näidis 1 alusel), Administraatori ekraanivorm

 

LAEV        - muudatus teostatud Laevaregistris;

...LK-...        - muudatus teostatud konkreetses LK´des.

telefon        - viide muutja andmete juurde (klikiga)

arrow        - sisend konkreetsete andmete juurde (Laeva- või LK andmetes)

 

pagola8

 

 

 

Lisaks:

- Turvalisuse andmete detailide muutmisel LK´des kopeeritakse need Laeva andmetesse (ainult turvalisuse andmete muutmisel Laeva ei lülitata VA poolt kontrollitavate laeva nimekirja)

- nupul "Uuenda andmed LK`des" klikkimisega Administraatori poolt, uuendatakse kõik sisestatud uuendused LK, millistel ATA veel sisestamata (samas ei ilmu laev järgnevalt ka VA poolt kontrollimist vajavate laevade nimekirja). Nupule klikkimisega kirjutatakse korraga üle ajalised väärtused ridadel "Andmed kontrollitud VA poolt" ja "Laeva andmete viimane muutus";

- juhul kui üleslaetud dokument/LK´es uuendatav dokument ei erine sisuliselt eelnevast, siis seda ei näidata Laeva andmete ajaloos.