Laeva andmete muutmine LK käigus

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Laeva andmete muutmine LK käigus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laeva andmeid LK´smuuta saavad Terminali Kasutaja, Laevaagendi firma kasutaja, VA kasutaja, VA Finantstöötaja ja Administraator.

 

 

Administraator ja VA Finantstöötaja saavad Laeva andmeid muuta igal ajal - nii otse Laevaregistri kaudu kui vajadusel ka LK kaudu. Teised nimetatutest saavad muuta Laeva andmeid sarnaselt aga ainult LK käigus (eraldi lisaks ka LKE käigus, kui vajalik, vt.tegevusi alamlõigust "Laeva andmete muutmine LKE käigus") :

Terminali Kasutaja - kuni hetkeni, mil Agent võtab LK omaks;

Laevaagendi firma kasutaja ja VA kasutaja - kuni LK sulgemiseni Süsteemi poolt (seadistab Administraator, kokkuleppeliselt sulgub LK 3-e päeva jooksul, pärast LK`sse sisestatud aega ATD).

 

Vt. lisaks alamlõiku: "Laeva andmete muutmine" ja "Laev"

 

1. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

LKfilter

 

2. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu ja järgnevalt sisene Laeva andmetesse klikiga sakile "1.Laev" (avaneb Laeva andmete ekraaniväli, Laeva andmetega selleks hetkeks).

 

3. Teosta vajalikud muudatused Laeva andmetes - otse Laeva andmete ekraanivormis ja "ekraani ülelugemisel" tekib koheselt ekraanivormi paremale äärele LK´des teostatud Laeva parameetrite ajaliselt sorteeritud muudatuste ajalugu.

 

pagola7

 

 

4. LK ajal teostatud muudatused kajastuvad eraldi infoblokina ka Laevaregistris, konkreetse Laeva andmete muudatuste üldajaloos, vt. alamlõiku "Laeva andmete muutmise ajalugu".

 

 

NB! Juhul kui Laeva nimi muudetakse ilma IMO numbrit muutmata on tegemist ühe ja sama laevaga - Laevargistris kajastub Laev alati ajaliselt viimase sisestatud nime ja parameetritega.

 

 

Lisaks:

- Pärast ATA sisestamist LK`sse, sulgeb Süsteem 3 päeva pärast (seadistatav parameeter) LK täielikult, s.t. ka Administraatoril ei ole enam võimalik LK andmeid vajadusel käsitsi korrigeerida (s.h. ka Laeva andmeid).

 

Laeva andmete muutmist LK`des võimalik teostada järgnevalt:

Terminali Kasutaja - kuni hetkeni, mil Agent võtab LK omaks;

Laevaagendi firma kasutaja ja VA kasutaja - kuni LK sulgemiseni Süsteemi poolt (seadistab Administraator).

- Puuduolevaid parameetreid saavad Laeva andmetesse aga lisada kõik nimetatud Kasutajad ˇ(järgnevalt vajalik jällegi VA kinnitus sisestatud muudatuste kohta).

Administraator saab vajadusel teha kõike eelnevalt kirjeldatut.