Laeva andmete muutmine LKE käigus

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Laeva andmete muutmine LKE käigus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laeva andmeid LK´smuuta, vajaliku LKEjuures eraldi saavad Laevaagendi firma kasutaja, VA kasutaja, VA Finantstöötaja ja Administraator.

 

Vt. lisaks alamlõiku: "Laeva andmete muutmine".

 

 

1. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

LKfilter

 

2. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus".

 

3. Infoblokis "LKE" kliki nupul "Muuta", vajaliku LKErea lahtris "Muuda" ja avaneb Laeva parameetrite muutmise funktsioon Agendile.

 

Näidis: laeva parameetrite muutmise funktsioon LKE käigus

 

muuda22

 

 

4. Kliki avanevas valikus "Parameeter" parameetril mida soovid muuta ja järgnevalt kliki nupul "Muuta":

 

pagola33

 

 

 

- infobloki alla "Muudetud parameetrid" tekivad vastavad kirjed - vana parameeter lahtri all "Muudetud parameetrid" ja uus sisestatud parameeter lahtri all "Uus väärtus". Viimane muudetud parameeter nimekirjas alati ülemine.

 

 

5. Salvesta oma tegevus kas iga parameetri muutmisel eraldi või siis korraga, pärast tegevuste lõpetamist, nupuga save.

 

Vastava LKE reale "Muudatused" lahtris ilmub kirje "Parameetrid: nr " (nr - muudetud parameetrite arv).

 

parameetrid

 

6. LKE juures muudetud Laeva parameetrid tuuakse lisaks välja LK juures laeva andmetes ning samuti eraldi LK-kirjena Laeva andmete muutmise üldajaloo juures Laevaregistris (ajaliselt sorteerituna), vt. alamlõiku "Laeva andmete muutmise ajalugu".

 

 

NB! Juhul kui Laeva nimi Süsteemis muudetakse ilma IMO numbrit muutmata on tegemist ühe ja sama laevaga - andmetes kajastub Laev alati viimase sisestatud nimega.

 

 

Lisaks:

 

- muudetud parameetrid salvestuvad koheselt Laeva andmetes (Laevaagendi poolt sisestatud Laeva andmete muudatused vajavad järgnevat kinnitust VA poolt);