Laeva andmete muutmine Laevaregistri kaudu

Navigation:  Süsteemi töö > Laevade loetelu (Laevaregister) > Laeva andmete muutmine >

Laeva andmete muutmine Laevaregistri kaudu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laeva parameetreid Süsteemis muuta saavad Terminali kasutaja, Laevaagendi firma kasutaja, VA kasutaja, VA Finantstöötaja ja Administraator (vt. lisaks alamlõiku: "Laeva andmete muutmine".)

 

Administraator ja VA kasutaja saavad Laeva andmeid järgnevalt muuta igal ajal (nii otse Laevaregistri kui vajadusel ka LK kaudu). Teised nimetatutest saavad muuta Laeva andmeid sarnaselt aga ainult Laevakülastuse käigus (vt. alalõigust "Laeva andmete muutmine LK käigus"):

Terminali Kasutaja - kuni hetkeni, mil Agent võtab LK omaks;

Laevaagendi firma kasutaja ja VA kasutaja (Registrihaldur) - kuni LK sulgemiseni Süsteemi poolt (seadistab Administraator, kokkuleppeliselt sulgub LK 3-e päeva jooksul, pärast LK sisestatud aega ATD).

 

Puuduolevaid parameetreid saavad Laeva andmetesse aga samadel põhimõtetel ja suvalisel ajal lisada kõik nimetatud Kasutajad (eelnevalt sisestatud Laeva parameetrid juba READ ONLY) .

 

 

 

1. Sisene Laevade nimekirja Süsteemis (alamlõiku "Laevad", peamenüü alalõigu alt "Peamine").

 

2. Konkreetse Laeva leidmiseks kasuta filtri parameetreid "Laeva nimi", IMO/ENI number, MMSI number, Laeva tüüp, Lisatud pargas või Lipuriik (vt. "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus", alamlõik "Abifunktsioonid", p.3 "Filtrid ja sorterid").

3. Sisene konkreetse Laeva andmetesse andmerea alguses asetseva sisendinupu kauduLKnupp. Süsteem kuvad ekraanile konkreetse Laeva andmete vormi.

 

4. Sisesta tühjadele väljadele puuduolevad andmed või muuda juba olemasolevaid parameetreid väljadel:

 

- numbriväljadele - sisesta käsitsi numbrid;

- valikväljadele - sisesta valikväljale vajalik tekst või selle osa ja vali klikiga sobiv lahtrisse;

- faili laadimise väljadele - kliki nupule "Vali" ja laadi lahtrisse üles vajalik fail (standardne faili üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt, nõutud formaadid: PDF, MS Office, jt)

 

NB! Pärast andmete sisestamist või muutmist väljadel, "loe ekraan koheselt alati üle", et andmed edastuksid serverile (koheselt ilmuvad sisestatud muudatused Laeva andmete ajaloosse, ekraanivormi paremas ääres)

Muudatuste teostaja andmed leiad klikiga nupul telefon, vastaval kirje real.

uute andmete salvestamiseks Süsteemis tuleb need salvestada klikiga nupul "Salvesta" ;

uutest sisestatud andmetest loobumiseks kliki nupul "Loobu"loobuS ja ekraani päisesse ilmub Dialoog dialoog1 . Kliki nupul "Jah" ja taastub eelneva Laeva andmete seisuga ekraanivorm.

 

 

pagola6

 

 

 

 

Lisaks:

- Laeva parameetrite muudatused teostatakse alati Laeva andmete ekraanivormi sees ja salvestamisel sisestuvad ajalukku automaatselt muudatuste sisu (Vana- ja Uus parameeter), muudatuste teostamise aeg ja muudatuste teostaja andmed.

- otse Laevaregistri kaudu (mitte LK sees tehtud muudatusi) ei kuvata LK vastava ajaloo juures (seal kuvatakse ainult konkreetse LK sees teostatud Laeva parameetrite muudatused).

- korraga saab muudatuste teostamisel salvestada nii ühe kui mitme parameetri muudatused.

- Laeva parameetrite muudatused ei muuda kunagi andmeid varasemates LK´des (ja vastavalt ka arvestustes).

- uute andmete salvestamisel sisestub uus aeg reale "Laeva andmete viimane muutus" infoblokis "VA kontroll" (aeg väljal "Andmed kontrollitud VA poolt" samas infoblokis on nüüd varasem kui uute andmete sisestamise aeg)  ja Laev sisestub jällegi VA kontrolli vajavate laevade nimekirja.

- Laeva kohta konkreetse informatsiooni või aruande saamiseks kasuta (võimalusel) alati IMO numbrit.

- Laeva ajaloo sorteering toimib parameetri muutmise aja järgi, kuid LK korral võetakse aluseks vähim sisestuse aeg: kas parameetri sisestamise aeg või ATA.

NB! Valikväljad "Lipuriik" ja "Reg.sadam" on omavahel seotud (vastavalt valitud Lipuriigile, reastuvad Reg.sadam valikusse valitud riigi sadamad) - sellepärast peab enne "Reg.sadam" sisestamist valikust, olema täidetud valikust lahter "Lipuriik". Järgnevalt on võimalik vahetada vajadusel Lipuriik lahtri andmeid.

 

ADMINISTRAATORILE ja VA kasutajatele on laeva andmete juurde lisaks loodud nupp „Uuenda andmed LK`des“, mis klikkimisel automaatselt kinnitab ja forsseerib sisestatud muudatused kõigile LK`dele, kus ATA veel sisestamata (samas ei ilmu laev järgnevalt ka VA poolt kontrollimist vajavate laevade nimekirja). Nupule klikkimisega kirjutatakse korraga üle ajalised väärtused ridadel "Andmed kontrollitud VA poolt" ja "Laeva andmete viimane muutus".