Laeva andmete muutmine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevade loetelu (Laevaregister) >

Laeva andmete muutmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laeva parameetreid Süsteemis muuta saavad Terminali kasutaja, Laevaagendi firma kasutaja, VA Kasutaja, VA Finantstöötaja ja Administraator.

 

Administraator ja VA Finantstöötaja saavad Laeva andmeid muuta igal ajal - nii otse Laevaregistri kaudu kui vajadusel ka LK kaudu. Teised nimetatutest saavad muuta Laeva andmeid sarnaselt aga ainult LK käigus (vt. tegevusi alalõikudest: "Laeva andmete muutmine Laevaregistri kaudu", "Laeva andmete muutmine LK käigus" ja "Laeva andmete muutmine LKEkäigus"):

Terminali Kasutaja - kuni hetkeni, mil Agent võtab LK omaks;

Laevaagendi firma kasutaja ja VA kasutaja - kuni LK sulgemiseni Süsteemi poolt (seadistab Administraator, kokkuleppeliselt sulgub LK 3-e päeva jooksul, pärast LK`se sisestatud aega ATD).

 

(Ainult) ekraanivormis puuduolevaid parameetreid saavad Laeva andmetesse lisada kõik nimetatud Kasutajad - suvalisel ajal.

 

Laeva parameetrite muutmine toimub alati otse konkreetse Laeva andmete ekraanivormi sees.

 

Igast Laeva parameetrite muudatusest säilib kirje muudatuste ajaloos (Laeva andmete ekraanivormi parempoolne osa), vt. tegevusi alamlõigust "Laeva andmete muutmise ajalugu":

- LK sees teostatud Laeva parameetrite muudatused (ainult) säiluvad eraldi ka Laeva andmetes otse LK sees;

- Laeva parameetrite muudatuste üldnimekiri asetseb Laevaregistris, konkreetse Laeva andmete ekraanivormi parempoolses osas (muudatused välja toodud ajalises sorteeringus ülevalt alla  - eraldi muudatused, mis sisestatud Laevaregistri või siis konkreetse LK käigus);

- Laeva ajaloo sorteering toimib parameetri muutmise aja järgi, kuid LK korral võetakse aluseks varaseim sisestuse aeg: kas parameetri sisestamise aeg või ATA.

- Administraatorile loodud võimalus sisestatud laeva andmete muudatuste salvestamiseks ja automaatselt forsseerimiseks kõikidesse LK´desse, kus sisestamata ATA (laev ei ilmu järgnevalt ka VA poolt kontrollimist vajavate laevade nimekirja);

 

 

Lisaks:

- Laeva parameetrite muudatused teostatakse alati Laeva andmete ekraanivormi sees ja salvestamisel sisestuvad ajalukku automaatselt muudatuste sisu (Vana- ja Uus parameeter), muudatuste teostamise Aeg ja muudatuste Teostaja andmed.

- korraga saab muudatuste teostamisel salvestada nii ühe kui mitme parameetri muudatused.

- Laeva parameetrite muudatused ei muuda kunagi andmeid varasemates LK´des.

 

 

Laeva andmeid Süsteemis kinnitada saavad ainult kõik VA kasutajad ja Administraator.

 

Administraatorile on lisaks loodud võimalus Laeva andmete muutmiseks ja VA poolseks kinnitamiseks forsseeritult, läbi LK´de, millistel pole Süsteemis veel fikseeritud ATA (samas ei ilmu laev järgnevalt VA poolt kontrollimist vajavate laevade nimekirja).