Käskude kogum

Navigation:  (c)ONE tarkvara lühikirjeldus >

Käskude kogum

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemi käskude kogum asub menüüpunkti "Fail" all, millest kasutatavamad on lisaks dubleeritud läbivalt ka kasutajaliidese paremasse ülemisse äärde.

 

kasud

 

 

 

taht

Käsk/võimalus jooksva ekraanivormi (Vaate) fikseerimiseks Sessioonis - ekraanivorm sulgub järgnevalt ainult antud Sessiooni sulgemise korral Teel.

rist

Käsk jooksva vormi sulgemiseks. Võimaldab sulgeda jooksvat vormi, juhul kui selles pole tehtud muudatusi. Juhul kui vormi oli muudetud, nõuab Süsteem kasutajalt eelnevat sisestatud andmete salvestamist või nendest loobumist

2x

Käsk jooksva Sessiooni sulgemiseks Teel. Käsu valimisel infosüsteem küsib kasutajalt muudatuste salvestamist. Sessiooni sulgemisel sulguvad kõik antud Sessiooni vormid, mis olid avatud.

3x

Käsk kõikide Sessioonide sulgemiseks Teel, peale aktiivse sessiooni.

xkoik

Käsk kõikide Sessioonide sulgemiseks Teel. Juhul kui kas või ühes sessioonis olid tehtud muudatused, küsib süsteem muudatuste salvestamist (või salvestamisest loobumist).

loobuS

Käsk loobuda salvestamata muudatustest jooksvas Sessioonis. Andmed aktiivses Sessioonis pöörduvad tagasi seisukorda, mis oli enne eelmist andmete salvestust (juhul kui neid seal oli).

loobuK

Käsk loobuda kõikidest salvestamata muudatustest kõikides Sessioonides. Andmed Sessioonis salvestuvad seisukorras, mis oli enne eelmist andmete salvestust (juhul kui neid seal oli).

salvestaS

Käsk salvestamata muudatuste salvestamiseks jooksvas Sessioonis.

salvestaK

Käsk kõikide salvestamata muudatuste salvestamiseks kõikides Sessioonides, mis hetkel Teel

logi

Käsk Süsteemis töö peatamiseks. Kõik sessioonid säilivad muutumata kujul järgmise sisenemiseni.

 

showfile

Nupp "Changes", andmevälja viimase muutmise aja ja muutja andmete vaatamiseks: aktiviseeri nupp klikiga ekraanivormi paremas ülemises ääres ja suuna järgnevalt kursor soovitavale andmeväljale, millesse sisestatud

andmeid soovid vaadata ning juurde ilmub väike aken vastavate andmetega. Lisaks töötab nimetatud funktsioon ka tabelandmete väljade sees.

 

 

 

Süsteemisisesed käsufunktsioonid ja tähistused:

 

andmeblokk

- funktsioon infoblokkide sulgemiseks/avamiseks erinevate ekraanivormide sees

add

- Lisada (Add)

delete

- Kustutada (Delete)

sisend

- sisend konkreetsete andmete juurde sisenemiseks

tabel

- funktsioon tabeli lehekülgedel liikumiseks (iga tabeli all), võimalik liikuda nimekirja sees klaviatuuri abil: kursor suunata numbrile ja liikuda lehekülgedele klaviatuuri nuppe nool üles/nool alla

nupp7

- erinevad nupud Süsteemis, konkreetsete funktsioonide käivitamiseks konkreetse ekraanivormi juures (neljakandiline halli taustaga nupp, musta selgitava kirjega sees)

*

- täitmiseks kohustusliku välja tähis