Koondarve allkirjastamine ja saatmine SAP´i

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Koondarve >

Koondarve allkirjastamine ja saatmine SAP´i

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veeteetasu Koondarvet allkirjastada ja SAP`i saata saab ainult VA Finantstöötaja (või Administraator).

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Veeteetasu", läbi alalõigu "Peamine" menüüs ja avaneb veeteetasu koondarvete nimekirja ekraanivorm.

 

2. Sisene (vajalikku) Veeteetasu koondarvesse, vastava rea alguses asetsevale nupule VTT16 klikkides.

 

3. Koondaarve allkirjastamiseks ja saatmiseks SAP´i: kliki avanevas Koondarve vormis nupule "Allkirjasta eToken`iga ja saada SAP`i".

 

Näidis: genereerunud Koondarve

ka2612

 

TULEMUS

- Süsteem salvestab andmed, allkirjastab need EMDE Digitempliga ja edastab (2 Makseteatist, sellisena nagu nad genereerusid) EMTA`sse;

- Süsteem genereerib Makseteatistele automaatselt arve numbrid ja Viitenumbrid;

- Makseteatiste andmete juurde tabelis fikseerus nende edukas saatmine: "Saadetud" märkeruut aktiviseerunud, samuti on sisestunud "Staatus" -- "Vastuvõetud", mis näitab, et Makseteatis on SAP´i poolt juba aktsepteeritud ;

- staatusega "Vastuvõetud" Koondarve (sisalduvate Makseteatiste) andmeid enam muuta ei ole võimalik (READ ONLY).

 

Makseteatiste saatmise logide kirjeldust vt. järgnevalt alamlõigust "Makseteatise allkirjastamine ja saatmine SAP´i.

 

 

Näidis: (edukalt) SAP´i saadetud Koondarve

KA10

 

 

LISAKS:

- SAP´i poolt staatusega "Vastuvõetud" vastuse saanud Makseteatiseid enam muuta ega tühistada ei saa - nende kohta võimalik saata ainult Kreeditmakseteatis.