Koondarve genereerimine, vajadusel Makseteatise käsitsi lisamine koondarvesse

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Koondarve >

Koondarve genereerimine, vajadusel Makseteatise käsitsi lisamine koondarvesse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veeteetasu Koondarvete genereerimise protsessi käivitab Süsteemis ainult VA Finantstöötaja või Administraator.

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Veeteetasu", läbi alalõigu "Peamine" menüüs ja avaneb veeteetasu koondarvete nimekirja ekraanivorm. Vajadusel ("nimekirja lühendamiseks") sisesta klikiga valikust nimekirja päises asetsevasse filtrisse "Kelle poolt genereeritud" soovitud VA isiku nimi ja käivita filter nupust otsi .

 

 

main_menu_main_water_fee

 

 

2. Koondarve genereerimise võimalused:

- korraga kõigile Laevaagendi firmadele;

- eraldi Laevaagendi firmale või/ja Laevale;

 

2.1. Koondarve genereerimiseks:

- sisesta väljale lahtris "Kuni kuupäevani k.a." kindlasti vajalik kuupäev kas käsitsi või sisesta kalender-funktsiooni abil (mis kuupäevani k.a. genereeritakse makseteatised).

 

2.2. olenevalt vajadusest:

- korraga kõigile Laevaagendi firmadele - ei ole vaja rohkem midagi sisestada;

- eraldi Laevaagendi firmale - sisesta valikust lahtrisse "Laevaagent" klikiga sobiv või kasuta valimiseks Organisatsioonide nimekirja (avaneb klikiga sisendile search samal real);

- eraldi Laevale - sisesta valikust lahtrisse "Laev" klikiga sobiv või kasuta valimiseks Laevade nimekirja (avaneb klikiga sisendile search samal real);

- vajadusel võimalik ka korraga kombineerida valikutega "Laevaagent" ja "Laev"

 

2.3.Käivita Koondarve genereerimine klikiga nupule "Genereeri uus koondarve".

Süsteem genereerib automaatselt koondtabelisse eraldi veeteetasu Koondarve, millesse genereeruvad olenevalt valitud variandist automaatselt omakorda LK´de andmete alusel veeteetasu Makseteatised erinevatele/samale Laevaagendi firma/de/le, mis pole Süsteemis tühistatud ja on veel SAP´i saatmata.

Koondarve genereerimisel genereeruvad Makseteatistele automaatselt Arve- ja Viitenumbrid, samuti Koostamise-, Kande- ja Maksekuupäevad.

 

3. Viimati genereeritud Koondarve sisestub Veeteetasu koondarvete tabelisse ülemise reana. Tabeli lahtrite kirjeldus:

- "Genereeritud"                        - koondarve genereerimise täpne aeg;

- "Kuni kuupäevani k.a."                - millise kuupäevani Makseteatisi genereeritud Koondarve sisaldab;

- "Kelle poolt genereeritud"                - koondarve genereerinud isiku nimi;

- "Saadetud (osa/täismahust)"                - mitu Koondarves sisealduvat Makseteatist SAP´i saadetud/ koondarves sisalduvatest Makseteatistest kokku;

- "Tühistatud"                                - juhul kui märkeruut aktiviseeritud, siis on antud Koondarve tühistatud (seega ka kõik temas sisalduvad Makseteatised).

 

4. Sisene (vajalikku) Veeteetasu koondarvesse, vastava rea alguses asetsevale nupule VTT16 klikkides.

 

5. Veeteetasu koondarve andmeväljad:

- rida "Koondarve number"                - unikaalne number, mis genereerub Süsteemi poolt automaatselt;

- rida "Genereeritud"                        - koondarve genereerimise aeg sisestub automaatselt (nupule "Genereeri uus koondarve" klikkimise aeg);

- rida "Kuni kuupäevani k.a."                - kalendrisse teostaja poolt eelnevalt sisestatud aeg;

- rida "Tühistatud" -                        - märkeruut (READ ONLY), näitab kas Koondarve on tühistatud või mitte.

 

 

Näidis: genereeritud koondarve vorm (antud juhul korraga erinevatele Laevaagendi firmadele)

 

koondarve

 

6. Avanevas Koondarve ekraanivormis all on näha Makseteatiste nimekiri, millised temasse sisetusid. Andmed Makseteatiste vormidesse genereeruvad samuti automaatselt (andmeid võimalik vajadusel enne saatmist käsitsi muuta).

 

7. Koondarvesse on vajadusel võimalik käsitsi juurde lisada makseteatisi klikkides nupule plus Makseteatiste nimekirja päises (Näidis p.5) - kliki avanevas valikus sobival vormil:

- Makseteatis;

- või Kreeditmakseteatis.

 

Vt. kirjeldust järgnevast alamlõigu alt "Makseteatis/Kreeditmakseteatis"