Kommentaaride lisamine LK juurde

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Kommentaaride lisamine LK juurde

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. LK juurde on võimalik lisada järgnevaid kommentaare tekstväljadele (vt. Näidist all):

 

- Avalik kommentaar

- Laevaagendi kommentaar

- VA kommentaar (Veeteede Amet)

 

2. Õiguste maatriks, kommentaaride väljadele andmete sisestamiseks VASTAVALT ROLLIDELE

 

Roll

Laevaagendi avalik kommentaar

Laevaagendi agentuuri sisene kommentaar

VA kommentaar

Sadama kommentaar

Administraator

W

X

W

W

Kõik VA Kasutajad

W

X

W

R

Laevaagendi firma kasutaja (saabumisel/väljumisel)

W

W (eraldi saabumisel/väljumisel)

X

R

Sadama kasutaja

W

X

X

W

Kõik ülejäänud kasutajad

W

X

X

R

 

W - õigus lugemiseks/kirjutamiseks

X - õigused puuduvad (e. ei näe)

R  - õigus lugemiseks (AINULT)

 

3. Kommentaaride sisestamisele järgnevalt salvesta oma tegevus nupuga save.

 

4. Kommentaarid sisestanud Organisatsiooni esindaja saab järgnevalt need vajadusel ka eemaldada:

- kustuta tekst lahtrist ja salvesta oma tegevus uuesti nupuga save.

 

 

 

Näidis: (kõik) kommentaaride väljad LK vormi sees

 

LKcomments

 

 

Lisaks:

- kommentaaride lisamise ja nende eemaldamise kohta mingeid eraldi Teateid, vms Süsteemi kaudu ei edastata;

- kommentaaride lisamise ja nende eemaldamise võimalus kaob sarnaselt teiste andmete Süsteemi lisamise/muutmise võimalusega - 3 päeva möödumisel, pärast LK`dele ATD sisestamist e. järgnevalt READ ONLY (Administraatori poolt seadistatav parameeter).