Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Lootsiteenus >

Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lootsiteenuste juurde EMDE kaudu kommentaare lisada saavad Laevaagendi firma kasutaja (ja Administraator), samuti ka Eesti Lootsi esindaja ELIS´ei kaudu üle x-Tee (lootsimise andmete muutmisel - nõutud muutmise põhjuse sisestamisel).

 

EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult) üle x-Tee.

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max kuni 15 min).

 

 

Kõik konkreetset lootsiteenust puudutavad kommentaarid salvestuvad ajaliselt EMDE´s, iga konkreetse lootsimise Kommentaaride funktsiooni all (vt. Näidiseid all).

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Avanenud LK ekraanivormis kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine" .

 

 

pilotcomments1

 

4. Kliki RING-tähisele vastava lootsitellimuse kirje real (sama RING-tähis on dubleeritud LK saki alla "LK koondandmed ja tagasiside", vastava Lootsitellimuse real lahtris "LOOTS"). Ring-tähise värv/vorm oleneb lootsitellimuse Staatuse hetkeseisust (vt. Näidist üleval).

 

5. Avaneb antud lootsitellimuse Kommentaaride ja ajaloo funktsioon (vt. Näidist all), kus välja toodud järgnev informatsioon ja funktsionaalsus:

5.1. "Aeg" -

5.2. "Ametikoht" - edastaja Organisatsio0oniline kuuluvus ja nimi ***;

5.3. nupp tel - konkreetse EMDE kasutaja kontaktandmed;

5.4. "Kommentaarid" - kommentaari lisanud Kasutaja Organisatsioon: + roll;

5.5."Vaadata" - manusfailide lahter (lootsitellimuste juures funktsioon mittekasutatav);

5.6. "Staatus" - lootsitellimuse Staatus antud ajahetkel (kommentaaride sisestamise puhul Staatuse RING-tähis puudub e. kehtib viimane olemasolev)

5.7. "Kommentaar" - sisendväli oma kommentaari sisestamiseks;

5.8. Valik: funktsioon vajadusel Staatuse sisestamiseks (nähtav/kasutatav ainult Administraatori õigustega kasutajale);

5.9. nupp "Saada" - funktsioon oma sisestatud kommentaaride lisamiseks antud Lootsitellimuse juurde (ajalukku);

5.10. nupp "Tagasi" - funktsioon eelmisele EMDE ekraanivormile tagasipöördumiseks;

 

*** EEST LOOTS AS: X-Tee Kasutaja - Eesti Lootsi kasutajad EMDE´s registreeritud ei ole. EMDE ja Eesti Lootsi lootsitellimuste infosüsteemi (ELIS) vahel on realiseeritud osaline elektrooniline andmevahetus (lootsimise- ja lootsikviitungi andmed ainult). Sealjuures tekstkommentaarid sisestatakse konkreetse Eesti Lootsi esindaja poolt, kes lootsitellimuse andmeid ELIS´eis muutis (kommentaar ise ja edastumise aeg EMDE´sse salvestub täielikult samuti ka ELIS´eis, konkreetse lootsimise ajaloos).

 

Lisaks:

- Informatsioon salvestub ajalises järjekorras: kõige viimane kommentaar/Staatus on kõige alumine kirje tabelis.

 

Näidis: sisend Lootsitellimuse ajaloo juurde/Kommentaaride funktsioon (aluseks võetud Staatusega "Suletud" Lootsitellimus)

 

pilotcomments

 

6. Oma tekstkommentaari lisamiseks lootsitellimuse juurde:

6.1. sisesta väljale "Kommentaar" soovitav tekst;

6.2. kliki nupule "Saada" ekraanivormi all paremal.

 

NB! Kasutaja poolt lisatav tekstkommentaar edastub ainult juhul kui klikkida nupule "Saada"ekraanivormi all (eemaldamise vajadusel kustuta kommentaar lihtsalt sisendväljalt enne saatmist). JUBA lisatud kommentaare eemaldada ei ole võimalik!