Sadama ja/või Terminali poolt kinnitatud LKE tühistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Sadama ja/või Terminali poolt kinnitatud LKE tühistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sadama ja või Terminali poolt kinnitatud LKE´d saavad tühistada Laevaagendi firma kasutaja või vajadusel ka Administraator.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises,milleks sisesta LK number parameetri väljale "Laevakülastuse number ja aktiviseeri filter nupuga otsi (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakile "2.Laevakülastus": vt. infoblokki "LKE" (vt. Näidist all all). LKEtühistamiseks:

 

- kliki vastava LKE rea (antud juhul viimase LKE´i) lõpus nupule delete.

 

 

Näidis: Sadama ja Terminali poolt kinnitatud LKE´idega LK

 

LKE2

- ekraani päisesse ilmub järgnevalt Dialoog: dialoog2

 

- juhul kui ei soovi tühistada LKE´d siis kliki nupule "Ei" ja juhul kui soovid eemaldada antud LKE´d, siis nupule "Jah" . Salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

4. Dialoogis nupule "Jah" klikkimisele järgnevalt (vt. Näidist all):

 

- tühistatud LKErida kaob infoblokist LKE (antud juhul LKE 2);

- E-posti teatele "Teade LKE tühistamise kohta" registreerunud Organisatsioonide saajate e-posti aadressidele saabub vastavasisuline E-posti teade (VA ja vastavad Terminal, Sadam, Laevaagendi firma kasutaja).

 

 

Näidis

 

lke3

 

 

 

Lisaks:

- Süsteem ei luba eemaldada kõiki LKE´sid LK´st - peab jääma vähemalt 1 aktiivne LKE ( vastasel juhul ilmub vastavasisuline veateade). LK tühistamine vajadusel, toimub saki alt "3.Teated".

- E-posti teate saamiseks ("Teade LKE tühistamise kohta"), peavad vastavate Organisatsioonide saajad olema nimetatud Teate saamisele registreeritud.

- juhul kui tühistatud LKE´dele oli tellitud ka lootsi- või jäämurdjateenused, tühistuvad ka need automaatselt.

 

 

Näidis: E-posti teade LKE tühistamisest (logidest)

 

LKEtyhteade