Kinnitatud eelkalkulatsiooni ja arvestatud veeteetasu summade mittevastavuse võimalus koondarve genereerimisel

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul > Liinilaeva asenduslaeva muutmine > Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt >

Kinnitatud eelkalkulatsiooni ja arvestatud veeteetasu summade mittevastavuse võimalus koondarve genereerimisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Koondarve genereerimisel võib selguda mittevastavus mõnele LK`ele kinnitatud eelkalkulatsiooni ja samale LK`ele Süsteemi poolt arvestatud veeteetasu summade vahel (vt. Näidiseid 1 ja 2 all).

 

Funktsionaalsus kasutatav Süsteemis vajadusel ainult VA Finantstöötajale (või Administraatorile).

 

 

Näidis 1:  VA poolt kinnitatud veeteetasu eelkalkulatsioon (14LK-07377)

 

precalcapp6

 

 

 

Sellisel juhul ilmub sellise LK´ga koondarve genereerimisel ekraani päisesse vastavasisuline hoiatav dialoog:

 

Näidis 2:

 

precalcapp7

NB! Juhul kui veateatise tekst ei mahu ekraanile ühe reana horisontaalis, tuleb täisteksti lugemiseks sellele lihtsalt suunata kursor.

 

kui klikid "Jah" - genereerub koondarve, millises antud LKl`ele sisestub Süsteemi poolt Default´i alusel kalkuleeritud summa (antud juhul 14000), lisaks: Laevaagendi firma kasutaja "Veeteetasu" infobloki andmed muutuvad kinnitatud eelkalkulatsioonist uute andmetega ametlikuks kalkulatsiooniks (vt. Näidist 3 all), kuid LK andmed on veel muudetavad VA Finantstöötaja poolt kuni Makseteatise allkirjastamiseni ja SAP´i saatmiseni .

 

kui klikid "Ei" - koondarve ei genereeru, andmed säiluvad eelnenud kujul (Dialoog kaob)

 

kui klikid "X" - Dialoog kaob, ei toimu midagi (antud juhul sama, mis "Ei" puhul)

 

 

Juhul kui klikid "Jah", salvesta oma tegevus klikiga nupule save.

 

 

Näidis 3: Veeteetasu ametlik arvutus (LK ekraanivorm Laevaagendi firma kasutaja õigustega)

 

precalcapp8