Kauba andmete muutmine Lastimanifestis

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lasti manifestide aruanne sadamale >

Kauba andmete muutmine Lastimanifestis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kauba andmeid Lastimanifestis muuta saavad järgmised kasutajad:

 

- AINULT vastava LK´e  loonud Laevaagendifirma kasutaja või volitatud Deklarant (kõiki andmeid; )

- AINULT vastava Sadama kasutaja (v.a. HNS-andmeid);

- või vajadusel ka Administraator (kõiki andmeid).

P.S. vastava Terminali kasutaja saab muuta AINULT Kauba kohta käivaid HNS-andmeid.

 

Antud aruande aluseks on Lastimanifestide põhine mall (vt. selgitusi järgneva "Aruanded" alamlõigu alt) .

 

Konkreetse Lastimanifesti kauba andmete  juurde siseneda võimalik kas LK`e "Dokumendid" saki kaudu (Saabumisel/Väljumisel)

või alamlõigust "Aruanded", vastavas Lastimanifestide aruandes asetseva Manifesti ekraanivormi kaudu.

 

Kauba andmete muutmiseks:

 

1. otse Manifesti kaudu

1.1. leia Süsteemist vajalik Manifest ja muuda otse Manifesti ekraanivormis

 

Näidis:   kauba andmete muutmine Lastimanifestis (Sadama kasutaja õigustega ekraanivorm)

kaup4

 

Sadama kasutajal võimalik muuta Kauba andmeid valikutes ridadel "Kaup", "Lasti liik (üldine)" ja "Lasti liik (täpsustatud)".

 

1.2. Andmete salvestamiseks kliki nupul save.

 

2. või sisesta Kauba andmete muudatused Lastimanifestide aruande kaudu, milleks:

 

2.1. kliki alamlõigul "Lastimanifestide aruanne Sadamale", mis asub peamenüü alalõigu all "Aruanded".

 

Näidis: Lastimanifestide aruanne Sadamale (Sadama kasutaja õigustega ekraanivorm)

 

Sadamreport1

 

2.2. kasuta vajaliku/vajalike Manifesti/de leidmiseks filtrite võimalusi aruande päises või olemasolevaid andmegruppide jaotuseid tabelis (andmegrupp värvub kollaseks sellel klikkides ja 2X klikiga sobival jaotusel võimalik järgnevalt siseneda vastava/te Lastimanifestide admete juurde)

 

2.3. valitud Manifest/ides võimalik muuta Kauba andmeid 1-e Manifesti kaupa või siis mitmes Manifestis korraga uue, sarnase Kauba nimetuse määramisega.

 

Näidis: valitud LK´e lastimanifestide nimekiri Lasti manifestide aruandes

 

sadamreport2

 

2.4. aktiviseeri märkeruut muudetava/te Manifesti/de kirje/te rea alguses (või kõikide Manifestide aktiviseerimiseks  kliki nupul "Vali kõik" nimekirja päises / märkeruutude deaktiveerimiseks kliki nupul "Vabasta kõik" (vt. Näidist p. 2.3.)

 

2.5. kliki funktsionaalsele nupule saada ja vali valikust klikiga "Muuda kauba parameetrid" (Vt. Näidist p. 2.3.).

 

2.6. Valitud (aktiviseeritud märkeruuduga) Manifest/id avanevad uues "Muuda kauba parameetrid" ekraanivormis.

 

Näidis:

 

sadamreport3

NB! Juhul kui aktiviseeritud mitu Manifesti korraga, vahetatakse kõigi nende Manifestide andmed korraga - sisestub sama valitud  parameetri väärtus lahtrisse "Kaup".

 

2.7. Kauba andmete muutmise variandid:

-  vali klikiga valikust sobiv varuiant lahtri/te/sse "Kaup", (vajadusel ka lahtritesse) "Lasti liik (üldine)" ja/või "Lasti liik (täpsustatud").  .

-  või kustuta eelnevad Kauba andmete valikud valitud Manifestidest nupuga kustuta, vastaval real (sellisel juhul tühjendab kõigil nendel vastava rea lahtri andmed) ja seejärel sisesta valikust klikiga uus sobiv vastava rea lahtrisse.

NB! Kauba parameetrid "Kaup", "HNS grupp", "Kaupade klassifikaator", "Lasti liik (üldine) ja "Lasti liik  (täpsustatud) on omavahel seotud (juhul kui vastavad andmed EMDE loenditesse sisestatud) ja nende muutmisel sisestuvad vastavad teised nimetatud parameetrid vastavatesse lahtritesse automaatselt.

 

2.8. Salvesta oma tegevus nupuga save.

NB! Juhul kui Kauba andmeid ridadel ei valita ("Ei ole valitud") salvestuvad vastava/te Manifesti/de andmed ilma Kaupade andmeteta Manifesti/de/s.

 

 

3. Koheselt pärastKauba andmete muutuse salvestust Manifesti/ed/s, edastub vastavale Terminalile e-posti teade "Teade HNS-grupi muutusest". Vastav teade saabub Organisatsiooni kontoadministraatori poolt teate saamisele registreerimise ekraanivormis sisestatud Kasutaja/te e-posti-aadressi/te/le (vt. tegevusi alamlõigust "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine").

 

 

NB! Süsteemi kaudu edastub Statistikaametile kõikide Lastimanifestide informatsioon  -  nii Sadama poolt juba kinnitatud- kui kinnitamata andmetega Manifestide kohta (SA aruanne).