Kasutaja sidumine Organisatsiooniga

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Kasutajaõigused >

Kasutaja sidumine Organisatsiooniga

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kasutajaõigused Süsteemis on Organisatsiooni põhised. Kasutajaid Organisatsiooniga siduda saab:

- Kontoadministraator, ainult oma Organisatsiooni siseselt;

- või Administraator, otse iga konkreetse Organisatsiooni andmete sees.

 

1. Kontoadministraator siseneb oma Organisatsiooni andmetesse menüüst alamlõigu "Minu Organisatsioon", alalõigu "Seaded".

2. Administraator siseneb alamlõiku "Organisatsioonid", läbi alalõigu "Administraator" menüüs ja sisestab Organisatsioonide nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse vajaliku Organisatsiooni nime või selle osa ja aktiveerib filtri nupuga filtrinupp . Siseneb otsitava Organisatsiooni andmetesse läbi rea alguses asetseva nupu .

 

3. Avanenud Organisatsiooni vormi alumises osas, kasutajate infoblokis (vt. Näidet all):

 

Näide:

orguser        

 

- sisesta valikuväljale "Kasutaja" otsitava kasutaja nimi või perekonnanimi või selle osa ja ja sisesta klikile ilmuvast valikust õige Kasutaja valiku lahtrisse;

- sisesta järgnevalt klikiga nupule "Lisa" valitud Kasutaja Organisatsiooni kasutajate nimekirja ja salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

- mitme Kasutaja järjest lisamiseks Organisatsiooni kasutajate nimekirja: kasuta eelnevalt kirjeldatud protsessi mitu korda järjest, kusjuures andmete salvestamise võid teostada ühekordselt, pärast kõikide soovitavate isikute lisamist Organisatsiooni kasutajate nimekirja.

 

orgisik3

 

 

 

Lisaks:

Süsteemis andmete nägemiseks/kasutamiseks peab Kasutajale olema väljastatud kasutajaõigused - roll (vt. järgnevalt alamlõiku "Kasutajale kasutajaõiguste väljastamine")