Kasutajanime ja salasõna väljastamine Kasutajale

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Kasutajaõigused >

Kasutajanime ja salasõna väljastamine Kasutajale

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Kasutajanime Süsteemis luua ja salasõna sisestada/väljastada saab (algselt) ainult Administraator. Kasutajale Süsteemi sisestatav Kasutajanimi on unikaalne.

 

2. Kasutajanime ja salasõna väljastamiseks peab Kasutajale eelnevalt olema Süsteemis loodud Kasutajakonto (vt. alalõik "Kasutajakonto loomine", alamlõiku " "Kasutajanime ja salasõna"alusel). Kasutajanime ja salasõna saab Administraator väljastada koheselt kasutajakonto loomise käigus või ka hiljem.

 

3. Kasutajanime ja salasõna sisestamiseks Kasutajale sisene konkreetse Kasutaja andmetesse (vt. joonist alamlõigus " "Kasutajanime ja salasõna"alusel alalõigu all "Kasutajakonto loomine").

 

4. Kasutajanime sisestamine (infoblokk "Isikukaardita sisenemiseks"):

 

juhul kui lahtris "Kasutajanimi" juba sees Kasutaja isikukoodi number (kasutajakonto registreeritud ID-kaardiga esmasel sisenemisel ja sellepärast lahtrisse "Kasutajanimi" isikukood sisestunud automaateselt)

 - jäta lahtrisse seal olev Kasutajanimi (Kasutaja isikukood);

 - või eemalda vastav kirje sealt ja sisesta käsitsi lahtrisse uus sobiv Kasutajanimi.

juhul kui lahter tühi

 - sisesta käsitsi lahtrisse sobiv Kasutajanimi.        

 

username

 

5. Salasõna sisestamine (kahe võimalusega):

 

       genereeri Salasõna Süsteemi vastava funktsiooni abil

 - kliki lihtsalt nupule "Loo uus salasõna" ja Süsteem sulgeb sessiooni ning salvestab salasõna Süsteemis Kasutaja andmete juurde. Kasutajale Süsteemis sisestatud e-posti        aadressile edastub Teade login-andmete väljastamisest kasutajale.

 

       või sisesta Salasõna lahtrisse käsitsi

 - sisesta väljale salasõna väljale "Salasõna" ja sama väljale "Kinnita salasõna" ja salvesta tegevus klikiga nupule save ning sessiooni sulgumisel edastub Kasutajale Süsteemis                sisestatud e-posti aadressile Teade login-andmete väljastamisest kasutajale.

 

 

6. Login andmete esmasel salvestamisel edastub Kasutaja andmetesse sisestatud e-posti aadressile "Teade EMDE login-andmete väljastamisest kasutajale".

 

7. Ilma kasutajaõigusteta EMDE kasutaja saab login-andmete sisestamisel siseneda ainult "EMDE avaliku info" ekraanivormi.

 

Lisaks:

 

Kasutajanimi ja salasõna Süsteemis väljastatakse vajadusel Kasutajatele, kellel puudub ID-Kaart. Samas on Administraatoril kasutajanime ja salasõna võimalik vajadusel alati väljastada ka kõigile teistele Kasutajatele Süsteemis (näiteks probleemi korral eesti.ee keskkonnas).

 

Käsitsi sisestatav salasõna peab vastama järgmistele nõuetele:

Kasutaja salasõna peab olema min. 8 tähemärki pikk, sisaldama vähemalt ühte tähte ja numbrit (Süsteemi poolt genereeritava salasõna juures sellega juba arvestatud). Süsteem kontrollib login-andmete sisestamisel nende täielikku ühtelangevust järgnevalt:

- kasutajanimes - ainult tähemärkide ja/või numbrite kokkulangevust (suuri/väikesi tähti ei eristata)

- salasõnas - nii suurte, kui ka väikeste tähtede ning numbrite kokkulangevust

 

Vastasel juhul ilmub vastavasisuline veateatis.

 

 

Süsteemsed Teated edastuvad järjekorra alusel, sellepärast võib Teate edastumise aeg olenevalt järjekorra pikkusest olla kuni 10 min.