Kasutajakonto deblokeerimine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi sisenemine > Kasutajakonto blokeeritud >

Kasutajakonto deblokeerimine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kasutajakontot deblokeerida saab ka Administraator.

1. Sisene alalõigu "Administraator" kaudu alamlõiku "Kasutajad" ja avaneb ekraan Kasuatajate loeteluga.

 

2. Leia vajalik Kasutaja loetelust, päises asetseva filtri aktiveerimise abil (vt. "(c)ONE tarkvara lühikirjeledust", alamlõik "Abifunktsioonid", p.3 "Filtrid ja sorterid"). Filtri välju võimalik otsimiseks kasutada nii ühe kaupa kui korraga. Otsimise võimalused:

väli "Nimi" - sisesta väljale nimi või/ja perekonnanime või selle osa järgi;

väli "Isikukood" isikukoodi - sisesta väljale isikukood või selle osa;

lisaks väli "Organisatsioon puudub" - otsida ainult nende Kasutajate seast, kes ei ole Süsteemis veel Organisatsiooniga seotud.

 

3. Sisene otsimise tulemusena leitud Kasutaja andmetesse läbi andmerea alguses asetseva nupu.

 

isik

 

4. Avanenud Kasutaja andmete vormis deaktiveeri käsitsi väli "Ajutiselt eemaldatud" infoblokis "Isikukaardita sisenemiseks" (eemalda "linnuke" väljalt) ja salvestad tegevus nupuga save.

 

blokout