Kasutajaõigused

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine >

Kasutajaõigused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kasutajaõigused Süsteemis on rollipõhised ning seotud konkreetsete Organisatsioonidega.

 

Administraatorile on kokkuleppeliselt väljastatud kõik kasutajaõigused Süsteemis s.t. Administraator võib täita Süsteemis suvalist rolli, lisaks on ainult temale väljastatud ka Süsteemi seadistamisega seotud funktsioonide teostamise õigused.

 

kasutajaõigusiväljastada Süsteemis saab kas Organisatsiooni Kontoadministrator oma Organisatsiooni siseselt või Administraator, konkreetse Organisatsiooni andmete sees.

 

 

 

Lisaks: Administraator saab edastada Kasutajatele (mass)e-maili teateid.