Kasutaja ekraani lühikirjeldus

Navigation:  (c)ONE tarkvara lühikirjeldus >

Kasutaja ekraani lühikirjeldus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kasutajaliides on täielikult veebipõhine.

 

I - Lehekülje päis, milles EMDE horisontaalmenüü (vasakul) ja abifunktsioonid (paremal);

 

II - selle alla on välja toodud Kasutaja poolsed sessioonilised tegevused EMDE andmetega ja nende seisukord. Lisaks on sama rea paremale äärele välja toodud Süsteemis kasutatav keelte valik (ES;EN) ja dubleeritud ka põhilised juhtfunktsioonid (täis käskude kogum asub alalõigu all Fail). Tee alla/ ekraanivormi päisesse keskele, hakkavad ilmuma ka kõik Süsteemsed (vea)teatised ja Dialoogid

 

 

III - ekraani alumine osa - sinna avaneb hetkel aktiivse Vaate sisuga ekraanivorm, mille päises ekraanivormi nimetus ja välja toodud selle sisuline struktuur sakkidena. Juhul kui ekraanivormi sees on struktureeritud informatsioon, siis eraldi Vaated nendele alalõikudele ei avane - need avanevad sama aktiivse Vaate sees Sessioonis.

Juhul kui aga tegemist on loeteluga, siis paremasse äärde ilmuvad lisaks juurde ka abifunktsiooni nupud inside, sama loetelu sees asetsevate teiste kirjete vahel operatiivse teenuse võimaldamiseks, ilma menüüd kasutamata.

 

Tabelina välja toodud ekraanivormi väärtuste puhul on tabeli päises alati olemas ka filter ja sorterid järgnevalt avalduva informatsiooni sorteerimiseks sobival võimalikul kujul tabelis.

 

 

 

 

 

interface