Kasutajaõiguste väljastamine ja nende muutmine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Kasutajaõigused >

Kasutajaõiguste väljastamine ja nende muutmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kasutajaõigused Süsteemis on Organisatsioonipõhised ja neid Kasutajatele väljastada ning neid järgnevalt muuta saavad:

- Kontoadministraator, ainult oma Organisatsiooni Kasutajatele;

- või Administraator, otse iga konkreetse Kasutaja andmete Organisatsioonis.

 

1. Kontoadministraator siseneb oma Organisatsiooni andmetesse läbi alamlõigu "Minu Organisatsioon", alalõigu alt "Seaded" menüüs.

 

2. Administraatoril võimalik Kasutaja leidmiseks 2 varianti (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus"):

I siseneb alamlõiku "Organisatsioonid", läbi alalõigu "Administraator" menüüs ja sisestab Organisatsioonide nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse otsitava Organisatsiooni nime või selle osa ja aktiveerib filtri nupuga filtrinupp . Siseneb otsitava Organisatsiooni andmetesse läbi rea alguses asetseva. Avanenud vormi alumises osas paikneva Kasutajate nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse sisestab otsitava Kasutaja nime või tema isikukoodi või selle osa ning aktiveerib filtri nupuga filtrinupp .

 

II siseneb alamlõiku "Kasutajad", läbi alalõigu "Administraator" menüüs ja sisestab Kasutajate nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse otsitava Kasutaja nime või tema isikukoodi või selle osa ning aktiveerib filtri nupuga filtrinupp .

 

Avaneb Organisatsiooni andmete vorm, mille alumises osas Organisatsiooni Kasutajate nimekiri (vt. joonist p.3 all)

3. Kasutajale kasutajaõiguste muutmiseks või nende järgnevaks muutmiseks sisene konkreetse Kasutaja kasutajaõiguste andmete vormi läbi nupu urights vastava rea alguses.

 

Näide 1:

testuser22

 

 

4. Avanevas Kasutaja õiguste vormis:

sisesta õiguste kehtivuse aeg väljale "Kehtib alates" ja nende lõpp "Kehtiv kuni" (soovitatavalt).

Väljale "Volitus", laadi üles dokument, mis kinnitab Kasutajale Organisatsiooni poolt taodeldud õiguste väljastamist (juhul kui selline dokument olemas).

Väljale "Roll" sisesta valikust klikiga KINDLASTI Kasutajale põhiroll.

 

Näide 2:

bms

 

5. Infoblokis "Lisaroll" aktiviseeri vajadusel Kasutajale ka Lisaroll, milleks aktiviseeri vastaval real märkeruut (sisesta "linnuke"), tulbas "Aktiivne roll".

6. Salvesta andmed nupuga save. Andmeid võimalik salvestada nii astmete kaupa sisestamis protsessi käigus, kui ka korraga, pärast sisestamise lõpetamist.

 

7. Kasutajaõiguste salvestamisel edastub vastava Kasutaja andmetesse sisestatud e-posti aadressile "Teade kasutajaõiguste muutmisest".

 

 

 

 

Lisaks

- Kasutajale Organisatsioonis võimalik sisestada kasutajaõigused ainult nendest, millised Organisatsioonile eelnevalt määratud Administraatori poolt.

- Lisarolli saab Kasutajale määrata ainult põhirolli juurde.

- Süsteemsed Teated edastuvad järjekorra alusel, sellepärast võib Teate edastumise aeg olenevalt järjekorra pikkusest olla kuni 10 min.