Kaardile polügooni joonistamine

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Kohanimeloendid > Sadamad > Sadam >

Kaardile polügooni joonistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ainult Administraator saab kaardile polügooni salvestada.

 

1. Sisene alamlõigule "Sadamad", läbi alalõigu "Loetelud" > "Kohanimeloendid". Sisesta Sadamate nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Rahvusvaheline nimetus" lahtrisse otsitava sadama nimi või selle osa ja aktiviseeri filter nupuga filtrinupp. Sadama leidmisel sisene konkreetse sadama andmetesse läbi nupu sadama andmete rea alguses.

 

2. Kliki Sadama andmete vormi sakil "Kaart" ja avaneb kaart, kus vaatesse juba positsioneeritud vajalik regioon (juhul kui sadamale sisestatud koordinaadid ja aktiviseeritud sadama tähis kaardil vt. alamlõiku: "Süsteemi osad" > "Alalõik Loetelud" > "Kohanimede loendid" >alamlõik "Sadamad" > "Sadam" > "Uue sadama andmete lisamine").

 

3. Kasutades kaardi funktsionaalsust, positsioneeri sadama ala joonistamiseks sobivaks (vt. kaardirakenduse funktsionaalsust: alamlõigu alt "Süsteemi töö" > "GIS kaart" > "Kaardi funtsionaalsuse kasutamine".

 

4. Aktiviseeri kaardil polügooni joonistamise funktsioon polygon klikiga sellel.

 

5. Joonistamiseks suuna kursor objektile ja vastavale kursori asikohale tekib sinine ringike. Polügooni otsapunkti märkimiseks kliki vasakul hiireklahvil ja liigu edasi ning kliki järgmisel vajalikul punktil - olenevalt sisestatud punktide arvust joonistab Süsteem alati ise juurde polügooni. Polügooni lõpetamiseks kliki viimasel punktil 2X.

 

6. Polügooni ei saa parandada - Süsteem joonistab salvestamiseks alati uue.

 

7. Salvesta oma tegevus nupuga save

 

Näide:

port11