Kaardi seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö > GIS kaart >

Kaardi seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Kaardi seadistusi saab teostada ainult Administraator:

- näidata, millist kaarti aluskaardina kasutada;

- muuta aluskaardina näidatava kaardiosa paigutust;

- lisada kaardi juurde uusi WMS ja WFS formaadis kihte ja vajadusel neid ka eemaldada;

- näidata kaardil Sadama tähiseid (vt. "Süsteemi osad" > alalõik "Loetelud" > "Kohanimede loendid" >alamlõik "Sadamad" > "Sadam" > "Uue sadama andmete lisamine").

- sadama polügooni joonistada (vt. "Süsteemi osad" >alalõik "Loetelud" > "Kohanimede loendid" >alamlõik "Sadamad" > "Kaart" > "Kaardile polügooni joonistamine").

 

2. Sisene alamlõigule "Kaardi seadistused" alalõigu kaudu"Administraator" menüüs, sakk "1.Seaded":

- väli "URL": www-aadress kust kaardid võetud (Maaamet) - kasutatava aluskaardi URL-aadress (käsitsi vahetatav);

- väli "Seosed": kaardi vasaku ülemise ääre ja parema alumise ääre koordinaadid - sisesta käsitsi vajadusel teised andmed (koordinaadid) ;

- väli "Kihid": kasutatud kaartide kihid - lisa / eemalda käsitsi vajadusel kiht/kihid.

 

mapset

 

 

2. Teostatud muudatuste ülevaatamiseks kliki sakil "2.Eelvaade" ja avaneb vastavate seadistustega kaart.

 

mapsettings4

 

3. Salvesta oma tegevus nupuga save.

 

 

NB! Laevad, millistele sisestatud LK, kuid puuduvad AIS andmed, kuvatakse kokkulepeliselt kaardi ülemisele vasakule äärele (seadistatav Administraatori poolt).