Kaardi funktsionaalsuse kasutamine

Navigation:  Süsteemi töö > GIS kaart >

Kaardi funktsionaalsuse kasutamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Kaarti saavad kasutada kõik Kasutajad Süsteemis (vt. lisaks selgitusi kaardi funktsiooni selgitavas üldosas "GIS kaart" eelnevalt)

 

2. Sisene alamlõiku "Kaart", alalõigu kaudu"Peamine" .

 

3. Kaardil liikumiseks ja toimingute teostamiseks võimalikud järgmised

 

 

Kaardil liikumise teostamine arvutihiire kasutamisega

 

- vajadusel kliki kaardi mastaabi muutmiseks juhtpaneeli nuppe "+" ja "-" .

- kliki järgnevalt nupule kasi juhtpaneelil.

- suuna kursor suvalisele kohale kaardil ja järgnevalt hoides all vasakut "hiireklahvi", liiguta kursorit vajalikus suunas ja õige koha peal vabasta vasak hiireklahv. Vajadusel korda tegevust kuni õige kohani liikumiseni.

 

 

Kaardi mastaabi muutmise teostamine juhtpaneeli nuppude abil

hiirega

- suurenda mastaapi klikiga nupul "+" ja vähenda klikiga nupul "-"

 

- Või kasuta kaardi mastaabi suurendamiseks kontrollpaneeli nuppu nupp: suuna kursor temale ja liiguta nuppu hiirklahvi vasakut klahvi kinni hoides üles või alla (sama tulemus on saavutatav ka hiirerulli kerimisega).

 

 

Kaardil juhtpaneeli abil liikumise võimalus

Kaardi_read-only_rezhiim_navigatsioon2

- kasuta kaardil sujuvaks liikumiseks juhtpaneelil asetsevaid noolekesi - kliki lihtsalt soovitud suunaga noolel.

 

 

Detailide suurendamise võimalus kaardi zoom-funktsiooni abil

- kliki kaardil nupule zoom juhtpaneelil.

- suuna kursor vajalikule kohale kaardil ja järgnevalt hoides all vasakut "hiireklahvi", liiguta kätt horisontaalis-vertikaalis - kaardile ilmub ala märgistav nelinurk. Pärast "hiireklahvi" vabastamist avaneb kaart suurendusega alast, millise olite märgistanud (sama tulemus on saavutatav Shift klahvi allhoidmisega klaviatuuril). Suurendamise lisavajadusel, korda tegevust sama koha peal.

 

 

Kaardi päises asetseva filtri kasutamine

mapfilter2

 

- sisesta vajadusel vajalik üks filtri parameeter või mitu korraga ja aktiviseeri filter nupuga otsi .

 

Filtri välja / funktsiooni nimetus

Tüüp

Sisu

IMO/ENI number

numbriväli

Väli otsitava laeva IMO/ENI numbri sisestamiseks käsitsi.

Sihtsadam

rippvalik

aktiveerimisel näitab ainult konkreetse sadamaga seotud Laevu, millistel LK vormistatud

Eestiga seotud LK

märkeväli

aktiveerimisel eemaldab kaardilt Laevad, millised mööduvad Eestist (ei oma Süsteemis LK`d)

Minuga seotud laevad

märkeväli

aktiveerimisel näitab kaardil ainult Laevu, millistel Tegutseja ise Agendiks

Ilma dokumentideta

rippvalik

Eraldi aktiveerida annab kaarti seisuga Laevade poolt LK dokumentide esitamise kohta;

Dokumendid : - Kõik, - eraldi dokument valikust. (vt. alamlõiku "Kaardilt LK dokumentide esitamise staatuse vaatamine"

Suund

rippvalik

Eraldi aktiveerida annab kaarti seisuga, Laevad: - Kõik, - Sadamasse, - Sadamast, - Sadamas

 

Lisaks:

 

- Kaardi alumisse paremasse äärde on välja toodud konkreetsel hetkel vaadatava kaardi mastaap ja kursori täpse asukoha koordinaadid (näide all).

map3

 

 

NB! Laevad, millistele sisestatud LK, kuid puuduvad AIS andmed, kuvatakse kokkulepeliselt kaardi ülemisele vasakule äärele (seadistatav Administraatori poolt).

 

Lisaks:

Kaardi funktsioneerimise kiiruse vähenemise vältimiseks, ei tohiks polügoonide tippude arv kõikidel üheaegselt Sisse lülitatud kihtidel olla soovitatavalt suurem kui 1000.