Jäätmetega seotud teadetele registreeringu seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis > Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine >

Jäätmetega seotud teadetele registreeringu seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Organisatsiooni kasutajaid Süsteemis Teadete saamisele registreerida saab konkreetse Organisatsiooni Kontoadministrator või EMDE Administraator.

 

vt.  lisaks informatsiooni eelnevast alamlõigust Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine.

 

 

NB! Ühte tüüpi teadetele võib seadistada sarnased saatmise sisu, viisiid, saaja/d või seadistada igale tüübile erinevad saatmise viisid, sisu, saaja/d.

 

 

Jäätmetega seotud E-posti teatele registreerumiseks:

 

1. Ava Organisatsiooni andmed ja sisene sakki "Tellimused".

 

2. Organisatsiooni kasutajatele uue registratsiooni sisestamiseks Teadetele kliki nupule plus nimekirja päises ja avaneb uus Teadetele registreerumise vorm.

 

Näidis:

 

tellimus2

 

 

3. Infoblokk "Peamine", vali esiteks teavitamise viis valikust klikiga "Teavitamise meetod" - täitmiseks nõutud väli kuna sellest oleneb millised teated ilmuvad järgnevalt valikusse "Teade" (kas E-post või x -Tee Teated);

 

teated3

 

3. Uuele E-posti teatele registreerumiseks tuleb  KINDLASTI sisestada järgnev:

 

3.1. sisesta valikust klikiga vastav "Teavitamise meetod" valik "E-post"

 

3.2. "Teavitamise meetod" rea alla lmub lisarida "E-post" koos lahtriga - sisesta lahtrisse teavitatava/te E-posti aadress/id

 

3.3. sisesta väljale "Keel" valikust klikiga sobiv - kas eesti- või inglise keeles

 - Teade hakkab saabuma vastavas keeles loodud malli alusel (vt. alalõiku "Teatemallide seadistamine").

 

Näidis:        

teade6

 

 

4. sisesta valikust "Teade" vajalik lahtrisse (valkikusse "Teade ilmuvad valitavad teated grupeeritult  - Organisatsioonile määratud rolli/de alusel automaatselt) ja kliki järgnevalt samal real nupule "Lisa" . Sisestatav Teade registreerub nimekirja ülemiseks. VASTAVALT vajadusele sisesta kas 1 teade või mitu teadet korraga.

 

NB! Laevajäätmete informatsiooni teate valimisel ilmuvad ekraanivormi paremale äärele automaatselt juurde 2 infoblokki: "Sadam" ja "Jäätmete tüüp"

 

Näidis:

 

teadewaste

 

 

 

 

5. Jäätmetega seotud teate valimisel ilmub ekraanivormi juurde:

-  infoblokki "Peamine" lisanduvad kirjete read "Kõik sadamad" ja "Kõik jäätmete tüübid" koos omade deaktiivsete märkeruutudega.

-  ja paremale äärele lisainfoblokid valikutega "Jäätmete tüüp" ja "Sadam"

 

5. Teavitamise seadistamise võimalused (vt. p.5) - vastavalt vajadusele, kas ühele adressaadile või mitmele, sisuga:

 

5.1. kõikide sadamate, kõik Jäätmete andmed

- aktiviseeri märkeruudud "Kõik sadamad" ja "Kõik jäätmete tüübid" (lisainfoblokid "Sadam" ja "Jäätmete tüüp" kaovad)

 

Näidis:

teated8

 

 

5.2. kõikide sadamate, valitud jäätmete tüüpide andmed

- aktiviseeri AINULT märkeruut "Kõik sadamad" ja sisesta lisainfoblokki "Jäätmete tüüp" valikust klikiga nimekirja vajalik/ud jäätmete read.

 

Näidis:

teated7

 

5.3. valitud sadama/te, kõik Jäätmete andmed

- aktiviseeri ainult märkeruut "Kõik jäätmete tüübid" ja sisesta lisainfoblokki "Sadam" valikust klikiga nimekirja vajalik/ud sadam/ad.

 

Näidis:

 

teated9

 

5.4. valitud sadama/te, valitud jäätmete tüüpide andmed.

- jäta deaktiveerituks märkeruudud "Kõik sadamad ja "Kõik jäätmete tüübid" ning sisesta lisainfoblokkide "Jäätmete tüüp" ja "Sadam"  valikutest klikiga nimekirja vajalik/ud  read.

 

Näidis:

 

teated10

 

5.5. Salvesta om tegevused klikiga nupul save. Uus registreeringu kirje salvestub/uued registreeringu kirjed salvestuvad Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja

 

Näidis:

 

teated6

 

 

 

6. Registreeringu muutmiseks:

 

6.1. sisene konkreetsesse registreeringu kirjesse Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja läbi vastava rea alguses asetseva nupu teated5 (vt. Näidist p.5.5.)

 

6.2. teosta vajalikud muudatused ja salvesta klikiga nupul save.

 

 

7. Teatelt registreeringu eemadlamiseks vt. tegevuseid eelmises alamlõigus "Organistasiooni Teadete saamisele registreerimine" (punktide all 11 ja 12)