Jäätmeandmete algseaded

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastus ja teated > Laev >

Jäätmeandmete algseaded

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

VA kasutajale või Administraatorile on loodud eraldi võimalus Laeva jäätmemahutite max mahtude (m3) andmete sisestamiseks. Vastava laeva andmetes, saki alt "Jäätmete algandmed" avanevas ekraanivormis andmete salvestamisel, sisestuvad vastavad max mahud edaspidi antud laevaga seotud LK`e jäätmete vormi lahtrisse "Maksimaalne hoidla maht, m3" automaatselt.

 

 

Näidis: ekraanivorm laeva jäätmemahutite max väärtuste sisestamiseks (m3)

MAXwaste

 

 

1. Laeva jäätmemahutite max mahtude (m3) andmete sisestamiseks laeva andmete juurde:

 

- sisesta vastavale reale lahtris "Maksimaalne hoidla maht, m3" mahu suurus kuupmeetrites;

- salvesta andmed klikiga nupul save ja vastavad andmed eeltäituvad autom. vastava laeva jäätmete vormis.

 

 

2. Laeva jäätmemahutite max mahtude (m3) andmete eemaldatmiseks:

- kustuta kirje lahtrist "Maksimaalne hoidla maht, m3" vastaval realt" ja vastavad andmed eemalduvad autom. vastava laeva jäätmete vormist;

- salvesta andmed klikiga nupul save.

 

vt. vormi numbriväljadele lubatud väärtuste sisestamist alamlõigust "Laevaheitmete- ja lastijäätmete üleandmine sadamas" .

 

LISAKS: realiseeritud järgmised kontrollid mahtude sisestamise juurde   -  ära antavate jäätmete hulk <= hoidla maht ja Laeva jäävate + reisil tekkivate jäätmete hulk <= hoidla maht