Jäämurdjaga seotud teadetele registreeringu seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis > Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine >

Jäämurdjaga seotud teadetele registreeringu seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Organisatsiooni kasutajaid Süsteemis Teadete saamisele registreerida saab konkreetse Organisatsiooni Kontoadministrator või EMDE Administraator.

vt.  lisaks informatsiooni eelnevast alamlõigust Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine.

 

NB! Ühte tüüpi teadetele võib seadistada sarnased saatmise sisu, viisiid, saaja/d või seadistada igale tüübile erinevad saatmise viisid, sisu, saaja/d.

 

 

Jäämurdjaga seotud E-posti teadetele registreerumiseks on hetkel järgmised võimalused (Administraatori poolt seadistatav):

 

1. Teade jäämurdja tellimuse esitamisest, Teade jäämurdja tellimuse kinnitamisest, Teade jäämurdja tellimuse tühistamisest (hetkel seadistatud õigus: Teadetele registreerimiseks: Veeteede Ametile, Laevaagendile, Agendile väljumisel, Sihtsadamale);

 

2. Teade jäämurdja töökäsu saatmisest (hetkel seadistatud õigus Teatele registreerimiseks: AINULT Veeteede Ametile).

 

 

1. Ava Organisatsiooni andmed ja sisene sakki "Tellimused".

 

1.1. Organisatsiooni kasutajatele uue registratsiooni sisestamiseks Teadetele kliki nupule plus nimekirja päises ja avaneb uus Teadetele registreerumise vorm.

 

Näidis:

 

tellimus2

 

 

1.2. Infoblokk "Peamine", vali esiteks teavitamise viis valikust klikiga "Teavitamise meetod" - täitmiseks nõutud väli kuna sellest oleneb millised teated ilmuvad järgnevalt valikusse "Teade" (kas E-post või x -Tee Teated);

 

teated3

 

1.3. Uuele E-posti teatele registreerumiseks tuleb  KINDLASTI sisestada järgnev:

 

1.3.1. sisesta valikust klikiga vastav "Teavitamise meetod" valik "E-post"

 

1.3.2. "Teavitamise meetod" rea alla lmub lisarida "E-post" koos lahtriga - sisesta lahtrisse teavitatava/te E-posti aadress/id

 

1.3.3. sisesta väljale "Keel" valikust klikiga sobiv - kas eesti- või inglise keeles

 - Teade hakkab saabuma vastavas keeles loodud malli alusel (vt. alalõiku "Teatemallide seadistamine").

 

Näidis:        

teade6

 

 

1.4. sisesta valikust "Teade" vajalik lahtrisse (valkikusse "Teade ilmuvad valitavad teated grupeeritult  - Organisatsioonile määratud rolli/de alusel automaatselt) ja kliki järgnevalt samal real nupule "Lisa". Sisestatav Teade registreerub nimekirja ülemiseks. VASTAVALT vajadusele sisesta kas 1 teade või mitu teadet korraga.

 

1.5. Punktis 1 nimetatud Jäämurdjaga seotud teate valimisel ilmub ekraanivormi juurde:

-  infoblokki "Peamine" lisanduvad kirjete read "Kõik sadamad" koos oma deaktiivse märkeruuduga;

-  ja paremale äärele lisainfoblokk valikuga "Sadam".

 

1.5.1. Teavitamise seadistamise võimalused (vt. p.1.5) - vastavalt vajadusele, kas ühele adressaadile või mitmele, sisuga:

 

1.5.1.1.  kõik JM tellimustega seotud teated  kõikide sadamate kohta

- aktiviseeri märkeruut "Kõik sadamad" (lisainfoblokk "Sadam" kaob)

 

Näidis:

teated16

 

1.5.1.2. või siis näiteks Teade JM tellimuse esitamisest konkreetse/te/st sadama/te/st

- jäta märkeruut "Kõik sadamad" deaktiveerituks ja sisesta avanenud lisainfobloki "Sadam" valikust klikiga nimekirja vajalik/ud sadam/ad.

 

Näidis:

 

teated17

 

1.5.2. Salvesta oma tegevused klikiga nupul save. Uus registreeringu kirje salvestub/uued registreeringu kirjed salvestuvad Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja (vt. Näidist p.3 all)

 

 

 

2. E-posti teatele "Teade jäämurdja töökäsu saatmisest" registreerumiseks teosta kirjeldatud tegevused p. 1.1.- 1.4.

 

2.1. Punktis 2 nimetatud Jäämurdjaga töökäsu saatmise teate valimisel ilmub ekraanivormi juurde:

-  infoblokki "Peamine" lisanduvad kirjete read "Kõik jäämurdjad" koos oma deaktiivse märkeruuduga;

-  ja paremale äärele lisainfoblokk valikuga "Jäämurdja".

 

2.1.1. Teavitamise seadistamise võimalused (vt. p.2.1.) - vastavalt vajadusele, kas ühele adressaadile või mitmele, sisuga:

 

2.1.1.1.  kõikide jäämurjate töökäskude saatmisega seotud teated

- aktiviseeri märkeruut "Kõik jäämurdjd" (lisainfoblokk "Jäämurdja" kaob)

 

Näidis:

teated18

 

 

2.1.1.2.  AINULT konkreetsete jäämurdjate töökäskudega seotud teated

- jäta märkeruut "Kõik jäämurdjad" deaktiveerituks ja sisesta avanenud lisainfobloki "Jäämurdja" valikust klikiga nimekirja vajalik/ud jäämurdja/d.

 

Näidis:

teated19

 

2.1.3. Salvesta oma tegevused klikiga nupul save. Uus registreeringu kirje salvestub/uued registreeringu kirjed salvestuvad Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja

 

Näidis:

teated20

 

 

3. Registreeringu muutmiseks:

 

3.1. sisene konkreetsesse registreeringu kirjesse Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja läbi vastava rea alguses asetseva nupu teated5 (vt. Näidist p.2.1.3)

 

3.2. teosta vajalikud muudatused ja salvesta klikiga nupul save.

 

 

4. Teatelt registreeringu eemadlamiseks vt. tegevuseid eelmises alamlõigus "Organistasiooni Teadete saamisele registreerimine" (punktide all 11 ja 12)