Jäämurdja töökäsud

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Jäämurdja töökäsud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõik on kasutatavad ainult VA kasutaja või Administraatori rolli õigustega.

 

Jäämurdja tellimuste töötlemine ja Jäämurdja töökäsud  - toimub infovahetus Jäämurdja tellimuste ja konkreetsete töökäskude osas VA Kasutaja (VTS´i) ning Jäämurdjate vahel;

 

NB!  Agendid ei näe infovahetuse osa VTS´i ja Jäämurdja/te vahel - Agentidele edastatakse vastused vastava LK ekraanivormi kaudu (Jäämurdja tellimuse Staatused ja Kommentaaride funktsioon)

 

vt. tegevuseid järgnevalt alamlõigust "Jäämurdja töökäsu loomine".

 

 

Näidis: Jäämurdja tellimuste koondnimekiri VA kasutajale

 

JMtellimused

 

Näidis: ekraanivorm Jäämurdetöökäsu loomiseks, LK juurde lisamiseks Töökäsku ja Töökäsu saatmiseks (saatmata)

 

JMorder

 

 

 

 

 

Näidis: Jäämurdja töökäsu e-maili näidis (tellimusega koos manusega)

 

JMmail

 

NB! Jäämurdja Töökasu allkirjastaja andmeid võimalik sisestada/muuta Süsteemi seadistuste kaudu (vt. selgitusi alamlõigust: Süsteemi töö" > " Süsteemi seadistamine" > "Üldised seadistused"

 

Näidis: JM töökaskude nimekiri

 

JMordersList

 

 

 

Näidis: Jäämurdetööde tellimuse vormi näide

 

JMorder2