Jäämurdja töökäsu loomine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja töökäsu loomine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik "Jäämurdja töökäsud" on kasutamiseks ainult VA kasutaja või Administraatori rollidele.

 

Jäämurdja töökasu koostamise aluseks on Jäämurdja tellimuste nimekiri (alamlõigu all "Jäämurdja tellimused").

 

NB! 1 JM töökäsk võib sisestada nii ühte kui mitut JM teenuse tellimust.

 

NB! Igale JM Töökäsule genereerib Süsteem saatmisel uue unikaalse numbri!.

 

 

 

1.Jäämurdja töökäsu loomiseks sisene algselt alamlõiku "Jäämurdja tellimused", alalõigu all "Peamine".

NB! Vt. eelnevalt selgitusi JM tellimuste nimekirja kohta alamlõigust "Jäämurdja tellimuste nimekiri".

 

2. Avanevas JM tellimuste nimekirjas, aktiviseeri JM Töökäsu sisestamiseks vajalikud lootsitellimused e. aktiviseeri vastava rea/vastavate ridade alguses asetsev/ad märkeruut/märkeruudud. Kasuta vajalike tellimuste leidmiseks vajadusel filtreid nimekirja päises.

 

Näidis: JM tellimuste nimekiri

iceBlist

 

2.1.JM tellimuste staatused (JM tellimuste nimekirja lahtris "Vajalik (millal"):

 

bluebul        - JM tellimus esitatud

greenbul        - JM tellimus kinnitatud

bullyellow        - JM tellimus muudetud (ja muudatused esitamata)

redbul        - JM tellimus tagasi lükatud/tühistatud

 

 

3. Uue JM Töökäsu genereerimiseks kliki järgnevalt nupul saada.  

 

4. Genereerub uus JM Töökäsu ekraanivorm, vastavalt eelnevalt sisestatud LK(de) JM teenuse tellimus/t/e andmetega.

 

Näidis: algne ekraanivorm JM töökäsu vormistamiseks

iceBnew

 

4.1. Sisestavalikust "Jäämurdja" klikiga sobiv jäämurdja lahtrisse.

 

4.2. Sisesta valikust "Jäämurde regioon" klikiga sobiv lahtrisse.

 

4.3.JM Töökäsu loomiseks kliki järgnevalt nupule "Jah" dialoogis "Luua uus?" ekraanivormi päises (juhul kui ei soovi uut JM Töökäsku sisestada kliki dialoogis nupule "Ei").

NB! JM Töökäsku ei saa salvestada juhul kui kohustuslikud väljad p.4.1. ja 4.2. on täitmata  -  ekraani päisesse ilmub vastavasisuline veateade.  

 

4.4. Genereerub ekraanivorm JM töökäsu lõplikuks vormistamiseks konkreetsele JM´le (veel ilma oma numbrita).

 

Näidis:

 

icebnew2

 

NB! Kollase raamiga ümbritsetud andmeblokiga seotud funktsionaalsus kasutatav ainult VA kasutajale (ja Administraatorile), andmevahetuseks otseselt VA ja Jäämurdja/te vahel (teised kasutajad seda ei näe). Ekraanivormi ülemine osa on mõeldud JM tellimuse töötlemiseks Agendi ja VA vahel:

- mõlemad saavad JM tellimust muuta, tühistada, kommenteerida (Agendil võimalik JM tellimust saata, mitmeid kordi).

- VA kasutaja saab lisaks veel kommentaaride funktsiooni  (RING-tähis) kaudu tellimust Kinnitada või sellest Keelduda.        

greenarrow      - sisend vastavate algandmete juurde;

kustuta      - funktsionaalsus andmete eemaldamiseks rea lahtrist.

minus        - tellimuse kirje rea eemaldamiseks JM töökäsust

 

5. Algselt kopeeruvad andmed väljalt "Vajalik millal"  väljale "Jäämurmise aeg"  (vt. Näidist p.4.4.). VAJADUSEL saab VA kasutaja muuta käsitsi aega vastava rea "Jäämurdmise aeg" lahtris, mis läheb järgnevalt JM töökäsku.

6. Andmed võimalik lihtsalt salvestada nupuga save (sellisel juhul JM Töökäsk ei edastu, kuid sisestatud andmed säiluvad JM Töökäskude nimekirjas).

 

iceb13

 

JM töökäsu salvestamisel (või kohesel kinnitamisel ja saatmisel):

-  fikseerub JM töökäsule unikaalne number, reale "Nr." ;

-  väljale "Jäämurdja" salvestub valitud JM nimetus;

-  väljale "Kuupäev" salvestub JM töökäsu viimase salvestamise aeg;

- väljale "Jäämurde regioon" salvestub valitud regiion;

-  väli "Staatus" veel tühi kuna JM töökäsk saatmata.

 

 

NB! Jäämurdja Töökasu allkirjastaja andmeid võimalik sisestada/muuta Süsteemi seadistuste kaudu (vt. selgitusi alamlõigust: Süsteemi töö" > " Süsteemi seadistamine" > "Üldised seadistused"

 

 

7. Tegevuseid JM töökäsu:

 

- Kinnitamiseks ja saatmiseks vt. järgnevast alamlõigust "Jäämurdja töökäsu kinnitamine ja saatmine "

 

- Tühistamiseks vt. järgnevast alamlõigust "Jäämurdja töökäsu tühistamine"

 

- Muutmiseks vt. järgnevast alamlõigust "Jäämurdja töökäsu muutmine"

 

 

 

NB! VAJADUSEL võimalik saata ka ilma LK´ga seotud JM Tellimusteta JM töökäske jäämurdjatele

 

 

 

icebhistory