Jäämurdja töökäskude nimekiri

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja töökäskude nimekiri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Alamlõik "Jäämurdja töökäsud" on kasutamiseks ainult VA kasutaja või Administraatori rollidele.

 

Kõik loodud JM töökäsud salvestuvad "Jäämurde töökäskude nimekirja".

 

Näidis: Jäämurdja töökäskude nimekiri

 

icebworks

 

 

Jäämurdja töökäskude nimekirja ekraanivormi kirjeldus:

 

icebutton                        - (nupp) sisend, JM töökäsu andmetesse

 

Nr.                        - JM töökäsu number (nimekirja päises ka samanimeline otsingu filter). JM Töökäsu number (näiteks: 2017-007) koosneb: esimene number on aastaarv ja pärast sidekriipsu JM töökasu järjekorra number jooksval aastal.

 

Jäämurdja                - JM nimetus (nimekirja päises ka samanimeline otsingu filter)

 

Kuupäev                - JM töökäsu kuupäev (nimekirja päises lisaks otsingu filtrid "Kuupäev alates  ja "kuni"  )

 

Jäämurdja regioon        - jäämurde teenuse regioon (nimekirja päises lisaks otsingu filte valikutega: "Soome laht" või "Riia laht")

 

Vaadata                - Jäämurde tööde tellimuse genereeritav printvorm (PDF) - ilmub juhul kui JM töökäsk saadetud

 

Staatus                - JM töökäsu staatus (Ei ole saadetud; Saadetud; Tühistatud)

 

telefon                        - JM töökäsu saatnud VA kasutaja nimi ja kontaktid

 

greenarrow                    - sisend vastavate algandmete juurde

 

 

NB! Sisestatud JM töökäsku ei ole võimalik Süsteemist eemaldada: vajadusel võimalik JM töökäsku ainult kas mitte saata; saata; tühistada.

 

NB! Igale JM Töökäsule genereerib Süsteem saatmisel uue numbri!.

 

 

 

NB! Iga JM töökäsu ajalugu salvestub vastava JM töökäsu kommentaaride funktsiooni alla (näidis lisatud alla).

 

Näidis: JM Töökäsu saatmise ajalugu

 

icebhistory

 

 

 

NB! Jäämurdja Töökasu allkirjastaja andmeid võimalik sisestada/muuta Süsteemi seadistuste kaudu (vt. selgitusi alamlõigust: Süsteemi töö" > " Süsteemi seadistamine" > "Üldised seadistused"