Jäämurdja tellimuste nimekiri

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja tellimuste nimekiri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kõik EMDE kaudu saadetud JM tellimused koonduvad ühtsesse nimekirja "Jäämurdja tellimused", alalõigu all "Peamine". Õigused antud alamlõigu kasutamisele antud ainult VA kasutaja (VTS) ja Administraatori rollidele.

 

JM töökäskude koostamine järgnevalt toimub JM tellimuste nimekirja alusel (VTS´i poolt).  vt.tegevusi alamlõigust: Süsteemi töö >  Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus > Jäämurdja töökäsu loomine

 

Näidis:  JM tellimuste nimekirja ekraanivorm

 

JMtellimused

 

Jäämurdja tellimuste nimekirja päise Filtrite kirjeldus:

 

Parameetri nimetus

Välja funktsiooni kirjeldus

Tegevuse kirjeldus (vajadusel)

Laevakülastuse Nr

tekstiväli

sisesta otsitav LK number

Lähtesadam

valikväli

sisesta otsitav Lähtesadam või selle osa ja vali klikiga lahtrisse

Sihtsadam

valikväli

sisesta otsitav Lähtesadam või selle osa ja vali klikiga lahtrisse

Jargmine sadam

valikväli

sisesta otsitav Lähtesadam või selle osa ja vali klikiga lahtrisse

Kust

valikväli

sisesta otsitav Lähtesadam või selle osa ja vali klikiga lahtrisse

Kuhu

valikväli

sisesta otsitav Lähtesadam või selle osa ja vali klikiga lahtrisse

Kuupäev alates

kalenderfunktsioon

sisesta otsitav periood kas käsitsi võo kalenderfuntsiooni abil

kuni

kalenderfunktsioon

sisesta otsitav periood kas käsitsi võo kalenderfuntsiooni abil

filtrinupp

nupp

nimekirja filtri töö käivitamiseks, kliki nupul

 

 

 

Jäämurdja tellimuste nimekirja päise lahtrite kirjeldus:

LK andmetest kuvatavad andmed  -  Laevakülastuse number (koos sisendiga); Laev (koos sisendiga); Lähtesadam, Sihtsadam; Järgmine sadam; Kust; Kuhu; Vajalik millal; Süvis karavanis; Veeväljasurve karavanis; Last/Ballast.

 

Laeva andmetest kuvatavad andmed - IMO/ENI number; Jääklass; Peamasinate võimsus; Pikkus (LOA); Max süvis; GT, Veeväljasurve (DWT);

 

VA (VTS´i ) poolt muudetavad parameetrid - Jäämurdmise aeg; Suund;  JM tellimuse kommentaarid (+JM tellimuse Staatused).

 

JM Töökäsust kuvatavad andmed  - Kust/kuhu; Jäämurdja töökäsk.

 

 

 

Funktsionaalsus Jäämurja tellimustest JM töökäskude koostamiseks:

 

märkeruudud                -vastavate LK`te rea alguses -  JM töökäsku LK´e sisestamiseks aktiviseerida vastava LK rea alguses asetsev märkeruut (eemaldamiseks deaktiviseerida vastav märkeruut);

 

nupp "Näita valitud (0)"        -  klikkimisel jätab ekraanile ainult aktiviseeritud LK´te read ja sulgudesse ilmub vastav aktiviseeritud LK´te arv;

nupp, "Vali kõik"        -  klikkimisel aktiviseerib kõik LK´te  märkeruudud Tellimuste nimekirjas korraga;

 

nupp "Vabasta kõik"        - klikkimisel deaktiviseerib kõik LK´te märkeruudud Tellimuste nimekirjas korraga;

 

nupp "Näita kõik"        - ilmub pärast seda kui valitud klikiga  "Näita valitud (...)". Nupp vajalik selleks, et vabastada väljatoomiseks eelnevalt valitud LK´ed ja pöörduda tagasi JM tellimuste täisnimekirja.

 

nupp saada                -  klikkimisel toimub JM töökäsu genereerimine vastavatest aktiveeritud LK´dest.

 

 

vt. tegevusi JM töökäsu loomiseks järgnevast alamlõigust "Jäämurde töökäsu loomine"