Jäämurdja tellimused

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Jäämurdja tellimused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõigu "Jäämurdja tellimused" lehekülje nimekirja koonduvad kõik Agentide poolt LK´te kaudu edastatud JM tellimused. Antud alamlõik on kasutatavad ainult VA kasutaja või Administraatori rolli õigustega.

 

Näidis: JM tellimuste koondnimekiri VA kasutajale (VST)

 

JMtellimused

 

Antud alamlõigu funktsionaalsuste kaudu toimub:

 

- LK´te alusel Töökäsu algne ettevalmistus;

- JM tellimusele vastamine VA (VTS`i) poolt, tellimuse Staatuse muutmine vastavalt (realiseeritud jäämurdja tellimuse ajaloo-, kommentaaride- ning logide funktsionaal RING-tähise kaudu vastaval real);

- JM teenuse vajaduse aja lõpliku aja täpsustamine vajadusel;

- JM Staatuse muutumisel edastuvad vastavasisulised automaatsed e-maili teated nende saamisele registreerunud kasutajatele.

 

Näidis: JM tellimuse ajaloo-, kommentaaride- ning logide funktsionaal

JM2

 

-  tellimuse Staatused: Saadetud/ Kinnitatud/Keeldutud, milliste sisestamise võimalus ainult VA kasutajal;

-  tellimuse kogu ajalugu;

-  samas fikseeruvad ka poolte kommentaarid.

 

NB! Jäämurdja tellimused edastuvad VTS´i vastavate EMDE-koodide alusel, mis sisestatud Süsteemis teenindatavate Objektide Maa- ja Merepunktidele  (koodid sisestab Süsteemi käsitsi EMDE administraator)

vt. selgitusi alamlõigust:  "Alalõik Loetelud" > "Kohanimeloendid" > "Sadamad" > "Sadam"  ja "Maa- j Merepunktid"

 

vt.tegevuseid tegevusi lisaks alamlõigu alt "Jäämurdja tellimuste nimekiri" (alalõik Jäämurdja teenus).

 

 

 

Näidis: JM Tellimuste nimekirjast valitud LK´de alusel genereeritud JM Töökäsk  (saatmata)

 

JMorder