Jäämurdja tellimuse tühistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja tellimuse tühistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jäämurdja teenuste tellimise osas EMDE´s realiseeritud ainult teenuse tellimise, muutmise, kinnitamise ja tühistamise võimalus.

 

Jäämurdja teenus tellimust tühistada EMDE kaudu saavad Laevaagendi firma kasutaja (või Administraator).

 

VA kasutajal (VTS) võimalik oma RING-tähise kaudu Töölaual ka teenuse osutamisele vajadusel sisestada Staatust "Keeldutud" redbul ning sisestada kommentaaridesse keeldumise põhjus või ettepanekud teenuse muutmisele (samas see ei peata otseselt teenuse osutamist). OTSUSE teenuse vajaduse kohta võtab vastu Laevaagendi firma kasutaja (kas tühistab oma tellimuse või muudab vastavalt tellimuse sisu ja saadab uuesti VTS´i) (vt. tegevusi järgmisest alamlõigust "Jäämurdja tellimuse osutamisest keeldutud").

 

Sadama kasutajal võimalik oma RING-tähise kaudu kommentaarides Töölaual ka teenuse osutamisele vajadusel sisestada Staatust "Keeldutud" redbul ning sisestada kommentaaridesse keeldumise põhjus või ettepanekud teenuse muutmisele (samas see ei peata otseselt teenuse osutamist).

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete mehhanism. Olenevalt teadete hulgast järjekorras konkreetsel ajahetkel võib andmete edastumise aeg infosüsteemide vahel venida (max kuni 15 min).

 

NB! EMDE`s ei ole realiseeritud piiranguid jäämurdja tellimuse kinnitamise, tühistamise ja muutmise tähtaja jälgimiseks!

 

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt LK sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine".

 

4. Kliki tühistatava teenuse rea lõpus nupule tühista (vt. Näidist all).

 

Näidis: jäämurdja teenuse tellimuse tühistamine Agendi poolt

 

icebdel

 

TULEMUS:

ja ekraanivormi päisesse ilmub Dialoog " Jäämurdja tellimus eemaldatakse koheselt või saadetakse päring tellimuse tühistamiseks ja seda taastada ei ole võimalik. Olete kindel, et soovite jätkata?"

4.1. juhul kui klikkida nupule "Jah":

4.1.1. juhul kui jäämurdja tellimust ei olnud eelnevalt saadetud (VTS´i) e. Staatusega graybul , siis antud teenuse kirje rida lihtsalt kaob ekraanivormist;

 

icebdel2

 

4.1.2. juhul kui lootsitellimus oli juba eelnevalt saadetud (VTS´i), siis

- muutub lootsitellimuse Staatus redbul : kursori suunamisel RING-tähisele ilmub teade "Jäämurdja tellimus on tühistatud kuupäev/kellaaeg", nupp tühistakaob teenuse realt.

 

4.1.3. Töölaual fikseerub samuti teenuse real Staatus "Tühistatud"ja viimase saatmise kuupäev/kellaaeg ning kõik RING-tähised vastaval teenuse real muutuvad (punasek) redbul.

 

Näidis: "Tühistatud" või "Keeldutud" Staatusega jäämurdja tellimus Töölaual

icebdel3

 

 

4.2. juhul kui klikkida nupule "Ei":

4.2.1. antud lootsitellimuse andmed säiluvad täpselt samas seisukorras nagu nad olid ennem nupule tühista klikkimist;

 

4.3. juhul kui klikkida nupule X , Dialoogi paremas ääres

- ei toimu üldse midagi ja Dialoogi aken lihtsalt kaob.

 

 

Lisaks:

- kogu konkreetse lootsitellimusega seotud tegevuste ajalugu säilub vastava rea Kommentaarides (kliki LK vastava teenuse rea RING-tähisel tellimuste ekraanivormis või Töölaual) (vt. kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Lootsitellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu".

- kõigile Teate saamisele registreerunud kasutajatele edastub vastavasisuline e-maili teade.

 

Näidis: e-maili sõnum "Teade jäämurdja tellimuse tühistamisest"

 

icebdel4