Jäämurdja tellimuse sisestamine ja saatmine käsitsi

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja tellimuse sisestamine ja saatmine käsitsi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jäämurdja teenuste tellimise osas EMDE´s realiseeritud ainult teenuse tellimise, muutmise, kinnitamise ja tühistamise võimalus.

 

Jäämurdja tellimuse sisestamiseks peab olema eelnevalt korrektselt sisestatud LK.

 

Jäämurdja tellimuse esitamisel, kinnitamisel ja tühistamisel edastuvad pooltele vastavasisulised automaatsed e-maili Teated (teadetele registreerumisel ainult).

NB! EMDE´s realiseeritud teadete järjekorra mehhanism. E-maili Teadete edastumise kiirus olenevalt teadete kogusest järjekorras konkreetsel ajahetkel.

 

NB! EMDE`s ei ole realiseeritud piiranguid jäämurdja tellimuse kinnitamise, tühistamise ja muutmise tähtaja jälgimiseks!

 

 

Lisanõuded jäämurdja tellimiseks:

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)

 

NB! Teenuse tellimuse saatmiseks peavad EMDE`sse olema KINDLASTI juurde sisestatud järgmised andmed:

 

1. Laeva andmetes:

- "Pikkus (LOA, m)";

- "Laius (beam, m)";

- "Peamasinate arv" (tk);

- "Veeväljasurve (DWT, t)";

- "Võimsus (kW)"

- "Maksimum süvis (m)"

2. ja Tellimuse ekraanivormis:

- "Süvis karavanis (m)";

- "Veeväljasurve karavanis (tonn)"
- "Last/Ballast" (valikväli).

 

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine".

 

Näidis: jäämurdja teenuse tellimine, mis ei ole seotud LK´ega

 

iceb6

 

4. Jäämurdja teenuse tellimise sisestamiseks, mis ei ole otseselt seotud LK´ega kliki järgnevalt nupul "Lisa jäämurdja tellimus" infobloki "Jäämurdja tellimused" all vasakul.

 

5. "Jäämurdja tellimused" infobloki alla lisandub 1 liikumise rida (viimasena), mille väljad KUST ja KUHU sees parameetrid "Ei ole valitud" (antud liikumine ei ole seotud LK´ega).

 

6. Jäämurdja tellimuse sisestamiseks:

6.1. sisesta valikutesse KUST ja KUHU soovitavad maa- või merepunktid järgnevalt (vt. näidist punkti all):

- sisesta lahtrisse soovitava maa- või merepunkti nimetus või selle osa (inglise või eesti keeles)

- vastavalt selle ilmub järgnevalt valikvälja alla soovitava maa- või merepunkti nimetus või nimekiri osalistelt sarnastest maa- ja merepunktidest (juhul kui aga sisestada käsitsi Objekti nimi või selle osa, ilmuvad kõik sarnased valikusse);

- vali klikiga sobiv lahtrisse.

 

6.2. sisesta kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil vajaliku liikumise rea väljale "Vajalik millal" soovitav teenuse alguse aeg;

6.3. RING-tähis (hall) graybul lahtri real "Vajalik millal" näitab, et jäämurdja tellimust antud liikumise real saadetud ei veel ole.

6.4. sarnaselt p.6.1. ja 6.2. võimalik sisestada jäämurdja tellimused kõigile etappidele (kas koheselt või siis ka hiljem).

6.5. vajadusel salvesta jäämurdja tellimus (ilma saatmata) nupuga save või saada koheselt ka teenuse osutajale (vt. tegevusi p.7 all).

 

 

Näidis: külastatavate Objektide sisestamine jäämurdja tellimusse, mis ei seotud LK´ega

 

iceb7

 

NÕUE: väljad "Kust", "Kuhu", "Vajalik (millal)", "Suund", "Süvis karavanis (m), "Veeväljasurve karavanis (tonn)" ja ja "Last / Ballast" peavad tellimuse saatmiseks ekraanivormi vastavalt real olema täidetud, muidu ilmub saatmisel vastavasisuline veateatis ekraani päisesse!

 

 

7. Väljade kirjed lahtri alla "Suund" sisestuvad automaatselt (Saabumine või Väljumine, võimalik vajadusel ka muuta).

 

Näidis: jäämurdja tellimused Töölaual - Staatusega "Ei ole tellitud" (jäämurdja tellimuse andmed tellimuse salvestamisel Töölaual ei kajastu, sisestuvad alles pärast tellimuse saatmist teenuse pakkujale)

 

iceb8

 

8.Jäämurdja tellimuse saatmine.

 

8.1. Jäämurdja tellimust võimalik saata kõigile liikumistele korraga või siis igale liikumisele eraldi (vt. p.7.1.1. ka p.7.1.2. nuppude töö loogika selgitusi alalõigust "Jäämurdja teenus").

8.1.1. jäämurdja tellimuse esitamiseks kõigile liikumistele korraga kliki järgnevalt nupule "Saada kõik" infobloki "Jäämurdja tellimused" all paremas ääres ja edastuvad kõik sisestatud (salvestatud), kuid veel saatmata tellimused.

 

8.1.2. jäämurdja tellimuse esitamiseks ainult konkreetsele liikumisele, kliki aga järgnevalt nupule "Saada" ainult konkreetse liikumise real (vt. näidist p.4) ja edastub ainult antud konkreetne tellimus.

 

 

iceb9

 

Tellimuse saatmisel :

- RING-tähised vastava lahtri real "Vajalik millal" muutuvad graybul >>> bluebul (klikkimisel ilmub Staatus "Jäämurdja tellimus saadetudkuupäev - kellaaeg") /vt. Näidist ülalpool/

- ja Töölaual: lootsimise Staatus muutub "Ei ole saadetud" >>> "Tellitud";

- e-maili Teated jäämurdja tellimuse kohta paigutuvad Teadete mehhanismi järjekorda ja edastuvad esimesel võimalusel registreeritud Kasutajatele (VA ja Sadam) /vt. Näidist allpool/;

 

Näidis: Töölaud, jäämurdja tellimuse Staatusega "Tellitud"

 

iceb10

 

9. RING-tähise kaudu vastava lahtri real Töölaual on Agendil ja VA või Sadama kasutajatel võimalik sisestada jäämurdja tellimuse juurde vajalikke kommentaare. Kommentaaride funktsiooni kaudu võimalik lisaks näha kogu jäämurdja tellimusega seonduvat ajalugu (vt. kirjeldust järgnevast alamlõigust "Jäämurdja tellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu").

 

 

Lisaks:

- jäämurdja tellimuse andmete ainult salvestamisel nupuga save , tellimus VTS´i ei edastu  - andmete edastamiseks VTS´i tuleb kindlasti klikkida nupul "Saada" või "Saada kõik" (nimetatud nuppude kasutamiselö andmed salvestuvad Süsteemis ja edastuvad VTS´i)

 

 

 

Näidis: sõnum "Teade jäämurdja tellimuse esitamisest (14LK-07390, TEST VESSEL B) "  (EMDE logist)

 

iceb11