Jäämurdja tellimuse sisestamine ja saatmine LKE´st genereerimisega

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Lootsi- ja jäämurdja tellimused > Jäämurdja teenus >

Jäämurdja tellimuse sisestamine ja saatmine LKE´st genereerimisega

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jäämurdja (JM) teenuste tellimise osas EMDE´s Agendi tarvis realiseeritud ainult teenuse tellimise sisestamise, muutmise, kinnitamise, saatmise, tühistamise ja samuti kommenteerimise võimalused.

 

JM tellimuse sisestamiseks peab olema eelnevalt sisestatud korrektne LK.

 

JM tellimuse esitamisel, kinnitamisel ja tühistamisel edastuvad pooltele vastavasisulised automaatsed E-maili Teated (teadetele registreerumisel ainult).

 

NB! EMDE´s realiseeritud teadete järjekorra mehhanism. E-maili Teadete edastumise kiirus olenevalt teadete kogusest järjekorras konkreetsel ajahetkel.

 

NB! EMDE`s ei ole realiseeritud piiranguid JM tellimuse tellimise, muutmise, kinnitamise ja tühistamise jälgimiseks!

 

Lisanõuded jäämurdja tellimiseks:

 

NB! Lisatud kontroll kõikide nõutud Laeva parameetrite väljade täitmiseks: tellimusi teenustele ei ole võimalik ennem saata  (ilmub vastavasisuline veateatis)

 

NB! Teenuse tellimuse saatmiseks peavad EMDE`sse olema KINDLASTI juurde sisestatud järgmised andmed:

 

1. Laeva andmetes:

- "Pikkus (LOA, m)";

- "Laius (beam, m)";

- "Peamasinate arv" (tk);

- "Veeväljasurve (DWT, t)";

- "Võimsus (kW)"

- "Maksimum süvis (m)"

2. ja Tellimuse ekraanivormis:

- "Süvis karavanis (m)";

- "Veeväljasurve karavanis (tonn)"
- "Last/Ballast"  (valikväli).

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3.Lootsi- ja jäämurdja teenuste tellimine".

 

iceb1

 

 

NÕUE: väljad "Kust", "Kuhu", "Vajalik (millal)", "Suund", "Süvis karavanis (m), "Veeväljasurve karavanis (tonn)" ja "Last / Ballast" peavad tellimuse saatmiseks ekraanivormi vastavalt real olema täidetud, muidu ilmub saatmisel vastavasisuline veateatis ekraani päisesse!

 

4. Kliki nupule "Genereeri LKE`dest" infobloki all "Jäämurdja tellimused". Infobloki alla genereeruvad automaatselt LK sisestatud LKE´de andmete alusel vastavad liikumised (vt. Näidist all).

 

Näidis: jäämurdja tellimuse funktsionaali ekraanivorm pärast klikkimist nupul "Genereeri LKE´dest"

 

iceb2

 

5. Väljade kirjed lahtri alla "Suund" sisestuvad automaatselt (Saabumine või Väljumine, võimalik vajadusel ka muuta).

 

Näidis: jäämurdja tellimused Töölaual - Staatusega "Ei ole tellitud" (jäämurdja tellimuse andmed tellimuse salvestamisel Töölaual ei kajastu, sisestuvad alles pärast tellimuse saatmist teenuse pakkujale)

 

iceb3

 

 

 

6. Jäämurdja tellimuse sisestamiseks:

6.1. sisesta vastavatest valikutest klikiga Liikumiste juurde esimese saabumise- (Kust) ja viimase väljumise (Kuhu) objektid. Genereeritud liikumiste valikute "Kust" ja "Kuhu" alla ilmub ainult konkreetse Objektiga seotud maa- ja merepunktide valik (vt. Näidist all).

6.2. sisesta kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil vajaliku liikumise rea väljale "Vajalik millal" soovitav teenuse alguse aeg;

6.3. RING-tähis (hall) graybul lahtri real "Vajalik millal" näitab, et jäämurdja tellimust antud liikumise real saadetud ei veel ole.

6.4. sarnaselt p.6.1. ja 6.2. võimalik sisestada jäämurdja tellimused kõigile liikumistele (kas koheselt või siis ka hiljem).

6.5. vajadusel salvesta jäämurdja tellimus (ilma saatmata) nupuga save või saada koheselt ka teenuse osutajale (vt. tegevusi p.7 all).

 

NB! nupp "Lisa jäämurdja tellimus" - juhendit käsitsi jäämurdja tellimuse lisamiseks, mis ei ole seotud konkreetse LK´ega vaata järgmisest alamlõigust "Jäämurdja tellimuse sisestamine käsitsi ja saatmine".

 

 

7.Jäämurdja tellimuse saatmine.

 

7.1. Jäämurdja tellimust võimalik saata kõigile liikumistele korraga või siis igale liikumisele eraldi (vt. p.7.1.1. ka p.7.1.2. nuppude töö loogika selgitusi alalõigust "Jäämurdja teenus").

7.1.1. jäämurdja tellimuse esitamiseks kõigile liikumistele korraga kliki järgnevalt nupule "Saada kõik" infobloki "Jäämurdja tellimused" all paremas ääres ja edastuvad kõik sisestatud (salvestatud), kuid veel saatmata tellimused.

 

7.1.2. jäämurdja tellimuse esitamiseks ainult konkreetsele liikumisele, kliki aga järgnevalt nupule "Saada" ainult konkreetse liikumise real (vt. näidist p.4) ja edastub ainult antud konkreetne tellimus.

 

Näidis: saadetud jäämurdja teenuse tellimus

 

iceb4

 

 

 

Tellimuse saatmisel :

- RING-tähised vastava lahtri real "Vajalik millal" muutuvad graybul >>> bluebul (klikkimisel ilmub Staatus "Jäämurdja tellimus saadetudkuupäev - kellaaeg")

- ja Töölaual: lootsimise Staatus muutub "Ei ole saadetud" >>> "Tellitud";

- e-maili Teated jäämurdja tellimuse kohta paigutuvad Teadete mehhanismi järjekorda ja edastuvad esimesel võimalusel registreeritud Kasutajatele (VA ja Sadam) /vt. Näidist allpool/;

 

Näidis: Töölaud, jäämurdja tellimuse Staatusega "Tellitud"

 

iceb5

 

9. RING-tähise kaudu vastava lahtri real Töölaual on Agendil ja VA või Sadama kasutajatel võimalik sisestada jäämurdja tellimuse juurde vajalikke kommentaare. Kommentaaride funktsiooni kaudu võimalik lisaks näha kogu jäämurdja tellimusega seonduvat ajalugu (vt. kirjeldust järgnevast alamlõigust "Jäämurdja tellimuse kommentaaride funktsioon ja ajalugu").

 

 

Lisaks:

- jäämurdja tellimuse andmete ainult salvestamisel nupuga save , tellimus VTS´i ei edastu  - andmete edastamiseks VTS´i tuleb kindlasti klikkida nupul "Saada" või "Saada kõik" (nimetatud nuppude kasutamisel andmed salvestuvad Süsteemis ja ka edastatakse teenuse osutajale)

 

 

Näidis: sõnum "Teade jäämurdja tellimuse esitamisest (14LK-07390, TEST VESSEL B) "  (EMDE logist)

 

iceb12